De Magische Meersen. Beleef het zelf.

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

43.287,68 euro

Promotor

Gemeentebestuur De Pinte

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Speel- en educatieve wandeling doorheen de Scheldemeersen en het dorp van Zevergem. Gericht om een toeristische meerwaarde te worden voor Zevergem, dit voor alle doelgroepen.

Doelstellingen

  • Groene ruimte is voor veel kinderen en jongeren dé plek bij uitstek voor avontuurlijk spelen. Kinderen willen de natuur beleven met heel hun lichaam. De natuur zet aan tot onderzoeken en oprapen, luisteren en vertellen, ruiken, voelen, ... Kinderen hebben de natuur nodig voor een goede ontwikkeling van hun zintuigen en dus ook om beter te kunnen leren en hun creativiteit te ontwikkelen. De hoofddoelstelling van het project is dan ook om kinderen hun zintuigen te prikkelen en ze te laten nadenken over de natuur.
  • Het project richt zich naar iedereen, ook naar mensen van buiten de gemeente. Daarom blijft het niet enkel een lokaal project, maar is het de bedoeling om hier een toeristische route van te maken. Momenteel rijden er al veel fietsers langs de Schelde die uitstapjes doen en loopt het fietsknooppuntennetwerk hierlangs. Door het aanbod te verruimen en hier ook een attractieve en educatieve wandeling  te voorzien lijkt het aannemelijk dat er meer bezoekers zullen langskomen.
  • Het is de bedoeling om met unieke speelelementen te werken. De speelobjecten zullen gemaakt worden op basis van de locatie en de historiek. Bv gedeelte van het gebied is vogelgebied, aanwezigheid vroeger van een steenbakkerij, ...

Als uiteindelijk resultaat hopen we dat iedereen, zowel volwassenen als kinderen het wandelpad regelmatig gebruiken en hierdoor de meerwaarde van de natuur beter kunnen inschatten. Door hen zelf te laten ervaren en in contact te brengen met de natuur (openstellen zintuigen) moet dit zeker mogelijk zijn.

Uitvoering

Gemeentebestuur De Pinte

Contactpersoon

Mariska Samyn
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
09/2808098