De mooiste dorpen van Haspengouw

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

PHL-University College

Duurtijd

01/04/2011 - 31/03/2013

Situering

Het project speelt in op dezelfde problematiek als deze van het voorgaande PDPO As 3-project 'Naar interactieve dorpsontwikkelingsvisies voor Haspengouw'. Dit project vertrok vanuit de SWOT-analyse, uitgevoerd in het kader van het Plattelandsbeleidsplan van de Provincie Limburg en meer bepaald vanuit de volgende zes bedreigingen:

  • Toenemende nieuwbouw vormt een bedreiging voor het cultureel en natuurlandschap daar deze hierin niet altijd optimaal wordt ingepast;
  • Toenemende verstedelijking betekent een druk op landbouw en natuur;
  • Plattelandsbewoners identificeren zich steeds minder met de streek waarin ze wonen;
  • Het voorheen sterke verenigingsleven in de Limburgse plattelandsdorpen brokkelt af;
  • De afstand tussen de landbouwer en de plattelandsbewoners en plattelandsgebruikers wordt groter;
  • De leefbaarheid van het platteland gaat achteruit door de teloorgang van de identiteit van dit platteland.

 

Er worden vandaag al heel wat initiatieven genomen om deze bedreigingen te keren. Zo is er bijvoorbeeld het 'Renoveren in Haspengouw' project van Stebo vzw; het 'Gemeenten adopteren Limburgse Soorten' project van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren; het 'Maserplan Haspengouw' project van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed; enzovoort. Allemaal initiatieven van verschillende sectoren die elk inspelen op de streekeigen identiteit van Haspengouw.

Het voorgestelde project wil zich bij deze initiatieven aansluiten en bewoners van Haspengouw bewust maken van het belang van een sterke streekeigen identiteit en van de rol die zij als individu kunnen spelen in het bewaken van deze identiteit.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het project is de bewoners van Haspengouw bewust maken van de ruimtelijke veranderingsprocessen die plaatsgrijpen in hun regio en van de rol die zij (kunnen) spelen in deze processen.

De specifieke projectdoelstelling betreft het initiëren van een langdurig engagement in het bewaken van de streekeigen identiteit van Haspengouw als tegengif tegen de heersende veranderingsprocessen, en zit zowel bij bewoners als ambtenaren. Om dit te bereiken wil het project het label 'Mooiste dorpen van Haspengouw' introduceren. Om dorpen te helpen om dit label te verkrijgen worden in het project twee instrumenten ontwikkeld: een levend netwerk en het beeldkwaliteitsplan.

De doelstelling van het project is om dit label en deze twee instrumenten uit te werken en de haalbaarheid van een daadwerkelijke implementatie te testen door deze toe te passen in één concreet dorp.

Uitvoering

PHL-University College

Contactpersoon

Oswald Devisch
Universitaire Campus - Agoralaan (gebouw E)
3590 Diepenbeek
011/24 29 13