De randenmaaier: samen aan de slag

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

157 577,36 euro

Promotor

Agrobeheercentrum Eco²

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Op landbouwpercelen die naast waterlopen gelegen zijn moet rekening gehouden worden met specifieke wetgeving. Sinds 2014 zijn er voor het beheer van landbouwpercelen langs geklasseerde waterlopen extra regels opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Hierdoor moeten landbouwers veel meer aandacht hebben voor de waterloop en het beheer van bufferstroken. Via de organisatie van demonstratiemomenten, vormingsmomenten, pers, media en publicaties willen we de landbouwers hierover beter informeren en hen ertoe aanzetten om deze regels op hun bedrijf te implementeren.

De focus van het project ligt op het beheer van deze bufferstroken. De aankoop van een aangepaste veelzijdige maaier die zal ingezet worden via een lokaal samenwerkingsverband (nl. de agrobeheergroep Beverhoutsveld) zal hieraan tegemoet komen. Naast dit beheer zal er ook gezocht worden naar een ruimere inzetbaarheid van deze machine voor landschapsbeheer.

Doelstellingen

De doelstelling van het project is een antwoord te bieden op de concrete noodzaak van de landbouwers om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen én op een zodanige manier dat dit praktisch en economisch haalbaar is voor de landbouwer.

Uitvoering

 

Agrobeheercentrum Eco²

Contactpersoon

Bart Schoukens
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 28

Locatie