De Waterkuil: erfgoed, natuur en kunst

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2014

Provincie

Limburg

Locatie

Kortessem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

47.517,20 euro

Promotor

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Duurtijd

01/01/2014 - 31/12/2014

Situering

De mergelgroeven zijn een landschappelijk waardevol element dat als landschap beschermd werd omwille van het typisch openveldlandschap met beboste hellingen, houtwallen, hoogstamboomgaarden, asymmetrische dalen en diepe hollen wegen maar voornamelijk omwille van de geologische ondergrond. Duurzaam behoud van deze mergelgroeven is daarom aangewezen. Hiervoor willen we geïntegreerd werken en een win-win creëren voor erfgoed-natuur en kunst waardoor we een huidig rommelhoekje om kunnen vormen tot een belevingsvolle plek in het landschap.

In 2011 werkte het RLH samen met de gemeente Heers actief aan het herstel van het landschap rond de groeven (o.a. herstel hoogstamboomgaard, omvorming akker naar bufferbos, kapwerken en hakhoutbeheer om de stabiliteit van de groeve-ingangen veilig te stellen, afvalrazzia) en het afsluiten van de mergelgroeve Henisdaal 1. Het veilig afsluiten van de ingangen van de Waterkuil, een belangrijke groeve van dit mergelcomplex, vormt een laatste belangrijke stap.

Om de Waterkuil te beschermen en een verdere aftakeling te voorkomen, is het immers nodig de groeve degelijk af te sluiten. Momenteel is de Waterkuil onvoldoende afgesloten waardoor er veel verstoring en vandalisme is van ongewenste bezoekers die er vuurtje stoken, graffiti spuiten, afval achterlaten, teksten graveren in de mergelwanden, ...

Om een verdere aftakeling te voorkomen en dit erfgoed te beveiligen, is het plaatsen van een degelijke afsluiting nodig.

Doelstellingen

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw heeft tot doel de bevordering en promotie van het streekeigen karakter, natuurrecreatie en natuureducatie, het recreatief medegebruik, het natuurbehoud en het beheer, herstel, aanleg en ontwikkeling van kleine landschapselementen. De werking van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren richt zich onder meer op de bescherming van het waardevolle cultuurlandschap in Haspengouw en Voeren. Daartoe werkt zij uiteenlopende initiatieven uit samen met diverse actoren op het raakvlak natuur–landbouw–cultuur–en landschap. Het Regionaal Landschap vervult daarbij een spilfunctie. Dit maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk, waarbij wederzijds respect voor ieders functie, doel en werkwijze in het landschap het uitgangspunt is. Daarnaast wil het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren dit bijzondere landschap toegankelijk en interpreteerbaar maken voor een breed publiek.

Uitvoering

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Contactpersoon

Joke Rymen
Daaleindestraat 2
3700 Kortessem
011/31 38 98