De Westhoek Inspireert Ondernemerschap!

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

POM West-Vlaanderen

Duurtijd

01/02/2012 - 31/01/2015

Situering

Dit project heeft als doel de kwaliteiten van de regio te versterken en uit te dragen en wil op die manier het ondernemerschap extra stimuleren.

De promotor wil:

  • de vernieuw(en)de identiteit van de Westhoek ruim uitdrukken om zo een nieuw, kwaliteitsvol beeld van de regio bij diverse doelgroepen te stimuleren.;
  • de vernieuwde identiteit van de Westhoek evenwichtig ontwikkelen door het economische profiel aan te scherpen om zo het economisch weefsel van de Westhoekgemeenten te versterken met focus op twee speerpunten: duurzaam bouwen en renoveren; en cleantech in de landbouw

Er wordt gewerkt met een doorgedreven communicatiecampagne ‘De Westhoek inspireert’ waarbij de verschillende kwaliteiten van de streek in de verf worden gezet. Tegelijkertijd wordt de gemeenschappelijke communicatie vanuit de streekwerking ook verder uitgebouwd en wordt afstemming gezocht met de communicatiecampagne De Westhoek Inspireert. Ook het debat in de streek zal via nieuwe thema’s verder gevoed worden.

Aan de hand van concrete acties bepaalde speerpunt-sectoren extra ondersteunen. De concrete acties met betrekking tot duurzaam bouwen en cleantech in de landbouw die gericht zijn op economische actoren, met in begrip van het onderwijs, maken integraal deel uit van huidig projectvoorstel.

De verschillende co-promotoren en partners zullen tevens concrete acties ondernemen in het kader van hun eigen reguliere werking en/of andere projecten. Deze maken geen deel uit maken van huidig projectvoorstel.

De communicatiecampagne zal zich richten tot de bewoners van de Westhoek met bijzondere aandacht voor jongeren en jonge gezinnen en de lokale overheden van de regio (doelgroepen die voornamelijk o.l.v. de gebiedswerking zal worden benaderd), de economische actoren met inbegrip van het onderwijs met bijzondere aandacht voor de economische actoren en onderwijsinstellingen actief in de bouw- en landbouwsector (doelgroep die voornamelijk o.l.v. RESOC Westhoek zal worden benaderd). De campagne beoogt door het integreren van de acties van andere (streek)partners in haar communicatie en door een algemeen spill-over-effect ook de jongeren en economische actoren van buiten de regio te bereiken.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen worden beoogd:

  • Stimuleren nieuw en kwaliteitsvol beeld van de regio - communicatieplan;
  • Versterken van het economisch weefsel – actieplan duurzaam bouwen & renoveren en cleantech in de landbouw.

Uitvoering

POM West-Vlaanderen

Contactpersoon

Ann Overmeire
Koning Leopold III-laan 66
8200 Sint-Andries (Brugge)
050/40 73 76