De Wissen, speerpunt van plattelandseducatie in het Rivierpark Maasvallei

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Locatie

Dilsen-Stokkem

Projectgegevens

Projectkost

38 000 euro

Promotor

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Duurtijd

01/01/2017 - 31/01/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

In samenwerking met de stad Dilsen-Stokkem wordt in dit project een inrichtingsontwerp- en plan voor het educatieve belevingsluik van het te vernieuwen Maascentrum De Wissen ontwikkeld.
Het is onderdeel en een belangrijke stap voor een integraal veranderingstraject van de Wissen. Het project past in de ambitie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de stad Dilsen-Stokkem om de Wissen uit te bouwen tot een zeer aantrekkelijk en internationaal onthaal- en belevingscentrum in de Maasvallei.

Doelstellingen

De doelstelling is het ontwerpen van een inspirerende educatieve ruimte voor kinderen. Een site waar spel, beleving en educatie samenvloeien. In het ontwerp maakt een vloeiende combinatie met de andere functies die in het internationaal Maascentrum aanbod komen. Finaal is er een focus op kennisoverdracht via een belevingsgericht aanbod. Het omliggende Maaslandschap met al zijn transformaties, zijn grindwinningsgeschiedenis, zijn omvangrijke landbouwgebieden, de recreatieve mogelijkheden, de riviernatuur en bijhorende rivierdynamiek alsook de te verwachten landschapsevoluties, zijn daarbij essentiële thema’s.

 

Uitvoering

Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Contactpersoon

Lambert Schoenmaekers
Winterslagstraat 87
3600 Genk
089 65 56 80

Locatie