De Wouwershoeve

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

153 846,00 euro

Promotor

Talander Fonds

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

Talander Fonds vzw zal de Wouwershoeve ombouwen tot een onthaalpoort voor de mooie omgeving waar talloze aspecten van landbouw - zorg–, natuur-, en cultuurbeleving gecombineerd tot hun recht kunnen komen. Als gastheer/vrouw zullen de bewoners van Talander vzw instaan voor de inrichting, organisatie en onderhoud van een moestuin, zelfpluktuin, ezelwandelingen en een begrazingsproject, kruidentuin, bijenstal, kippenren, enzovoort.

Doelstellingen

De Wouwershoeve zal een directe toegangspoort worden voor de natuur en cultuur in de rijk gevarieerde groene omgeving. De authentieke schuur, die een hoge erfgoedwaarde heeft, zal meer te bieden hebben dan enkel een theehuisje waar mensen hun wandeling, excursie of fietstochten kunnen starten of eindigen. Ze biedt tevens de ruimte voor diverse andere invullingen, activiteiten en dimensies van het landbouw- en buitenleven, zowel voor jong als oud. Er zijn mogelijkheden voor stiltebeleving, formules voor groepsaccommodatie, de aanwezigheid van een tentoonstellingsruimte en de beschikbaarheid van educatieve pakketten. De zelfpluktuin, kruidentuin en bijenstand sluiten aan bij de rijke waaier van erfgoedelementen die hier gecultiveerd worden, waarbij ook oude rassen, zoals het Kempens Hoen, niet zullen ontbreken. De realisatie en modus operandi van deze doelstelling ligt mee in handen van de bewoners van Talander vzw. Zij zijn de gastheren en -vrouwen van de site, als ware het poortwachters van het gebied, die wandelaars, toevallige passanten en geïnteresseerde bezoekers mee welkom heten. Het staat buiten kijf dat de ontwikkeling van de Wouwershoeve, naar de geest van Talander vzw, steevast de intrinsieke waarde van de natuur, de streekeigen landbouw en het landschap rondom zal eerbiedigen, mee helpen conserveren en publieksgericht ontsluiten voor een optimale bewustwording en actieve beleving. Het is een speerpunt van deze doelstelling, onlosmakelijk en wederkerig verbonden met de zorgvuldige, kwaliteitsvolle zorg voor en door de bewoners van Talander.

Toegankelijkheid:

In overleg met het ANB zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden rond de toegankelijkheid van de site (eerste gesprekken waren alvast gunstig). Om de rust/stilte te bewaren van de site wordt er werk gemaakt van voldoende parkeermogelijkheden op 500 meter van de site waar er plaats voor is. Fietsers, wandelaars en ruiters zullen voldoende plaats krijgen. Zij zullen met de juiste bewegwijzering conform regelgeving ANB en TPA de site kunnen bereiken. De site op zich zal toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden, conform regelgeving van toepassing in de zorg. Bij extra vindt u het gunstig advies van Inter: Advies Toegankelijkheid bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning /melding.

Uitvoering

Talander Fonds

Contactpersoon

Christoffel Sierens
De Lusthoven 88
2370 Arendonk
014 67 00 69

Locatie