Dienstverlening rond wonen en energie: lokaal en digitaal

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

39.493,52 euro

Promotor

SOM vzw

Duurtijd

01-07-2013 - 31-12-2014

Situering

Met dit project willen we de lokale aanwezigheid van de Woonwijzer-dienstverlening versterken. In samenspraak met de lokale woon- en welzijnsactoren ontwikkelen we een tool die de digitale brug slaat tussen deze actoren en Woonwijzer. De digitale brug tussen de medewerkers van gemeenten, OCMW’s en welzijnsactoren enerzijds en de Woonwijzermedewerkers anderzijds maakt het mogelijk dat woonvragen digitaal aangemeld worden. Dit zorgt ervoor dat de Woonwijzerwerking op elk moment digitaal toegankelijk is voor de lokale besturen en welzijnswerkers. Dit moet de dienstverlening van de lokale actoren versterken.

Doelstellingen

Lokale ambtenaren, welzijnswerkers, mutualiteiten, thuiszorgdiensten,… verwijzen vandaag reeds heel frequent inwoners of cliënten door naar de gespecialiseerde Woonwijzerwerking rond wonen of energie. Met dit project willen we in samenspraak met deze actoren een tool ontwikkelen die de digitale brug slaat tussen deze actoren en Woonwijzer. De digitale brug tussen de medewerkers van gemeenten, OCMW’s en welzijnsactoren enerzijds en de Woonwijzermedewerkers anderzijds zorgt ervoor dat de Woonwijzerwerking op elk moment digitaal toegankelijk is voor de lokale besturen en welzijnswerkers. Dit moet de dienstverlening van de lokale actoren versterken. We stellen volgende concrete resultaten voorop:

Doorverwijzers (ambtenaren, welzijnswerkers,…) zijn betrokken bij het uitdenken en uitwerken van een digitaal aanmeldingsinstrument;

  • Doorverwijzers (ambtenaren, welzijnswerkers,…) kunnen rechtstreeks woon- en energievragen bij Woonwijzer aanmelden en attesteren (en daarmee meteen een werkproces in werking zetten zonder dat ze inwoners zelf nog moeten doorverwijzen naar Woonwijzer);
  • Doorverwijzers krijgen tijdens de digitale aanmelding automatische feedback waardoor onnodige doorverwijzing of dubbele doorverwijzing vermeden wordt;
  • Intern bij Woonwijzer zijn de werkprocessen herwerkt zodat de werkprocessen kunnen aangeschakeld worden aan de digitale aanmelding van woon- of energievragen.

 

Via de realisatie van deze concrete projectresultaten streven we volgende maatschappelijke doelstellingen na:

  • De dienstverlening rond wonen en energie aan inwoners is verbeterd;
  • De dienstverlening rond wonen en energie aan inwoners is nog dichter bij de burger gebracht, in het bijzonder ook in kleine woonkernen waar dienstverlening slechts beperkt aanwezig is;
  • Meer inwoners maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden die ze hebben om hun woonsituatie te verbeteren of hun energiefactuur te drukken;
  • De informatie-uitwisseling tussen diensten rond individuele woon- en energiedossiers verloopt efficiënter.    

Uitvoering

SOM vzw

 

Contactpersoon

Luc Joos
Moeie 16a
9900 Eeklo
09/376 71 03 of 0476/60 65 84