Digitale erfgoedhaltes in de Leie- en Scheldestreek

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

27.600,00 euro

Promotor

Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)

Duurtijd

01/01/2012 - 30/06/2014

Situering

In de Leie- en Scheldestreek wordt al enkele jaren nagedacht om het erfgoed op het platteland, vaak langs toeristische routes, sterker te duiden en in eerste instantie vooral op stop- en rustpunten langs die routes.

Er is een consensus gegroeid om niet te kiezen voor infopanelen maar voor een digitaal, toekomstgericht en innovatief project. Na een onderzoek plus overleg met Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek wordt geopteerd voor QR-codes die in enkele Vlaamse streekroutes en stadswandelingen operationeel zijn. Via POLS, de erfgoedgemeenschap, de zes gemeenten zal inhoudelijke info en fotomateriaal worden verzameld, terwijl het technische aspect wordt uitbesteed aan derden.

Doelstellingen

  • Het project erfgoedhaltes zal op een periode van 2,5 jaar een belangrijke digitale ontsluiting van het erfgoed realiseren in de Leie- en Scheldestreek door middel van QR-codes en wordt bovendien sterk gedragen in het werkgebied van POLS.

Het gaat om een project dat:

  • (1) meetbaar is. aantal QR-plaatjes
  • (2) innovatief en toekomstgericht is
  • (3) relatief goedkoop is (in vergelijking met panelen)
  • (4) minder visueel vervuilend is dan panelen
  • (5) aansluit bij de strategische planning van Toerisme Vlaanderen waar sterk wordt ingezet op digitalisering
  • (6) info digitaal beschikbaar stelt (website) en eventueel kan worden verwerkt  in een brochure
  • (7) naar believen kan worden aangepast

Uitvoering

Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)

Contactpersoon

De Groote Stefaan
Markt 21
9800 Deinze
0499/589920