Digitale erfgoedhaltes in de Leie- en Scheldestreek

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Erfgoedinformatie downloaden via QR-codes is de essentie van het voorstel dat wordt aangeboden vanuit de Leie- en Scheldestreek. Het uitgangspunt is dat mensen in de toekomst meer en meer mobiel geïnformeerd zullen willen worden en dit vooral via de smartphone. Het gebruik ervan neemt hand over hand toe

Die nieuwe media kunnen worden ingezet in de sectoren erfgoed, toerisme en recreatie.  Toerisme Leiestreek, die de opmaak van de cofinancieringsaanvraag mee begeleidde, stelt dat  de ervaring leert, dat toeristen, leerkrachten en toevallige bezoekers vaak op zoek zijn naar op maat gemaakte erfgoedinformatie. Het is dan ook een belangrijke meerwaarde dat die snel en laagdrempelig kan worden aanboden, iets wat dit project mogelijk zal maken.

De PSP merkte op 9 maart terecht op dat de smartphone nog geen algemeen gebruiksmiddel is maar die situatie evolueert snel. In 2008 werden er in ons land nog maar 100.000 smartphones verkocht, maar in 2012 zal dat aantal maar liefst 1,8 miljoen bedragen, met al 1,2 miljoen verkochte exemplaren in 2011.   

Dit jaar gebruikte het festival Pukkelpop de smartphone voor de veiligheid van de bezoekers, eveneens een signaal dat het toestel duidelijk meer en meer gemeengoed wordt. 

Naast de smartphones kunnen de QR-codes eveneens worden geactiveerd via PC tablets

Doelstellingen

Het project erfgoedhaltes is eerst en vooral een toeristisch recreatief project dat toeristische activiteiten wil bevorderen (313) en zal op een periode van 2,5 jaar een belangrijke digitale ontsluiting van het erfgoed realiseren in de Leie- en Scheldestreek door middel van QR-plaatsjes.

In tweede orde is het project dat zorgt voor instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed (323 A)

 Het gaat om een project dat:

  • meetbaar is. aantal QR-plaatjes
  • innovatief en toekomstgericht is
  • relatief goedkoop is (in vergelijking met panelen)
  • minder visueel vervuilend is dan panelen
  • aansluit bij de strategische planning van Toerisme Vlaanderen waar sterk wordt ingezet op digitalisering
  • naar believen kan worden aangepast op het vlak van inhoud
  • de informatiepunten voorziet langs de bestaande fietspadennetwerken en in de buurt ervan

Uitvoering

Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde

Contactpersoon

Stefaan De Groote
Markt 21
9800 Deinze