Doelgroepverbreding en digitalisering plattelandseducatie

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

74 000,00 euro

Promotor

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

Leerkrachten zijn steeds minder vertrouwd met de thema’s land- en tuinbouw en platteland, bijgevolg wordt de drempel groter om met deze thema's aan de slag te gaan. Met dit project willen we via een vernieuwend en kwalitatief kant en klaar aanbod leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond dit thema.

Hiertoe willen we enerzijds een digitaal lessenpakket (compatibel aan een digitaal schoolbord) ontwikkelen voor het lager onderwijs (LO) over de sectoren akkerbouw en varkenshouderij, sectoren die in de Vlaamse Ardennen veel voorkomend zijn.

Daarnaast willen via een pilootproject in Oudenaarde en een pilootproject in Zottegem twee excursies op maat voor de eerste graad van het secundair onderwijs (SO) uitwerken rond de thema’s landbouw, natuur, industrie en toerisme. Dit in nauwe samenwerking met twee secundaire scholen, met verschillende landbouwbedrijven/landbouwgidsen, met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, met het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw), de dienst Toerisme Vlaamse Ardennen, met verschillende spelers die betrokken zijn bij toelevering en verwerking van landbouwproducten en met de betrokken gemeentes.

 

 

Doelstellingen

  • Het ontwikkelen van een digitaal lessenpakket voor het lager onderwijs rond de thema’s akkerbouw en varkenshouderij. We beogen dit pakket in 100 exemplaren te ontwikkelen en gratis aan te bieden aan de lagere scholen die op dit aanbod intekenen.
  • Ontwikkelen educatieve film over de varkenshouderij en akkerbouw. Deze film wordt gemaakt op maat van het LO en wordt geïntegreerd in het digitale lessenpakket.
  • Het ontwikkelen van twee plattelandsexcursies voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze excursies worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met twee scholen (een school uit Oudenaarde en een school uit Zottegem) verspreid over het Leadergebied en het aanbod aan landbouw en platteland uit de omgeving van de betreffende scholen. We streven ernaar om twee excursies uit te werken rond twee verschillende landbouwsectoren en in twee verschillende regio’s (Oudenaarde en Zottegem) verspreid over het Leadergebied. We hebben niet alleen aandacht voor de landbouw uit die regio, maar ook voor het aanbod aan natuur, toerisme en industrie. Hierbij willen we minimaal 4 landbouwbedrijven en/of landbouwgidsen betrekken. Deze excursies worden opgebouwd samen met en getest door deze twee scholen, maar worden nadien via de website van Plattelandsklassen aangeboden aan alle scholen secundair uit het Leadergebied en uiteraard ook daarbuiten.
  • Dit kadert allemaal in de meer omvattende doelstelling om kinderen en jongeren terug in contact te brengen met de oorsprong van hun voedsel en land- en tuinbouwproducten in het algemeen en zo de vervreemding ten aanzien van de landbouw en het platteland tegen te gaan. Kinderen/jongeren/leerkrachten/consumenten hebben de mond vol over gezonde voeding maar vergeten dat de oorsprong van de basisproducten daarvoor op een land- of tuinbouwbedrijf (bio zowel als gangbaar) te vinden is. Een bezoek aan een landbouwbedrijf is een belangrijke schakel om het soms verloren gegane respect voor het voedsel, dat overal en altijd aanwezig is, terug in ere te herstellen. Het wordt tijd dat hun voedsel terug een identiteit krijgt.

Uitvoering

Centrale van de Landelijke Gilden vzw

Contactpersoon

Agnes Sys
Diestsevest 40
3000 Leuven
0495 86 10 49

Locatie