Doorstarters zijn vechters

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

32 800,50 euro

Promotor

KVLV vzw – KVLV-Agra

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

KVLV-Agra wil zich richten naar de L&T-bedrijven in de Leader regio in moeilijkheden, de optie om te stoppen zo positief mogelijk benaderen en een goed doorstarttraject uitwerken. Jammer genoeg is het zo dat tal van L&T-bedrijven hun activiteiten stop (moeten) zetten ten gevolge van een structurele crisis. Diegenen die moeten stoppen op een leeftijd waarin je nog beroepsactief hoort te zijn hebben vragen over hoe het nu verder moet. Stoppen is echter ook een kans tot herstarten. Dit wordt vaak op het moment zelf niet zo gepercipieerd en de juiste weg vinden is ook geen sinecure. Als KVLV-Agra richten we ons in de eerste plaats naar de land- en tuinbouwsters maar binnen dit project zijn ook hun partners welkom.

Doelstellingen

Aanleiding:

Momenteel is het zo dat er weinig aanbod is voor de doelgroep ‘stoppende land- en tuinbouwers’. Er is nood aan positieve begeleiding en vorming. Momenteel neemt Boeren op een Kruispunt hier op wat ze kunnen, al gaat dit vaak verder dan hun taak is (=crisisopvang). KVLV-Agra (en Ons) beschikt echter over de nodige knowhow en ervaring om aansluitend op de werking van BoeK een doorstarttraject uit te werken in de regio.

Uitwerking:

Het doorstarttraject bestaat uit 3 opeenvolgende delen:

 • ‘Stoppen in L&T bouw’ bespreekbaar maken

Dit zouden we willen doen aan de hand van positieve getuigenissen van L&T bouwsters die in het verleden deze stap gezet hebben. Deze getuigenissen zouden we willen verspreiden via ons ledenblad ‘Vrouwen met Vaart’, via de vakbladen voor L&T bouwers (Boer en Tuinder, Landbouwleven, Drietand,…), via de eigen website, e-zines, FB pagina’s maar ook via de kanalen van onze verschillende partners.

 • Uitwerken en organiseren van vormingsmomenten/workshops

Hierin zouden tools aangereikt worden om na het stoppen van de L&T activiteit op een positieve manier verder te gaan. Mogelijke inhoud van deze workshops zijn:

 • Workshop rond ‘Waar liggen mijn talenten’?
 • Biedt mijn erf mij andere mogelijkheden?
 • Informatie rond loopbaan coaching
 • Praktische ondersteuning ter plaatse om een dossier op te starten bij VDAB, inschrijvingen bij interimkantoren e.d.
 • Na al die jaren geen zelfstandige meer, wat verandert er allemaal op administratief vlak, sociale zekerheid, enz.
 • De kansen en valkuilen van deeltijds werk.
 • Stel je voor dat je vrije tijd krijgt, hoe vul je die dan in zodat je er voldoening uithaalt?

Organisatie van een info- en jobbeurs

Dit i.s.m. VDAB, interimkantoren, andere werkgevers (o.a. de hierboven vermelde partners), enz.

Haalbaarheid:

Dit project richt zich in de eerste plaats tot de land- en tuinbouwsters in de Leader regio Meetjesland. Vrouwen zijn binnen het gezin vaak de eersten om het ev. stoppen van de land- of tuinbouwactiviteit concreet onder ogen te zien en stappen te zetten om nadien op een goede manier verder te gaan. KVLV-Agra richt zich al meer dan 100 jaar tot deze doelgroep en heeft bijgevolg al heel wat relevante ervaring en een ruim netwerk uitgebouwd.

Een aantal partners waar we binnen dit project mee willen samenwerken opereren onder de koepelorganisatie ‘Ons’ en hebben vaak tot doel in de eerste plaats duurzame arbeidsplaatsen voor vrouwen te creëren. Organisaties zoals Puur en Landelijke Kinderopvang kunnen terugkijken op hun jarenlange ervaring. Met de meeste andere partners hebben we reeds contact opgenomen om het project toe te lichten. Allemaal waren ze heel enthousiast en willen ze mee hun schouders zetten onder dit project.

Kortom de combinatie van het netwerk + knowhow van KVLV-Agra samen met de ervaring en bereidwillige medewerking van de verschillende partners zijn een goede garantie tot het slagen van dit project.

Uitvoering

KVLV vzw – KVLV-Agra

Contactpersoon

Patty De Keyzer
Denen 157
9080 Lochristi
09 /326 77 52

Locatie