Doorstroming van expertise en technieken uit de biologische landbouw naar de gangbare akkerbouw

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

65 100,00 euro

Promotor

Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Startende en rurale ondernemers

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Het  Meetjesland is een typische akkerbouwstreek met enkele professionele biologische bedrijven. Deze bedrijven hebben jarenlange ervaring met technieken uit de biologische teelt. Deze technieken hebben ook potentieel voor gangbare telers. Het project wil de gangbare telers laten kennismaken met deze werkwijze en technologie door thematische uitwisseling van kennis met de gangbare telers en door ze proefgewijs toe te passen op enkele gangbare percelen. Het is niet perse de bedoeling om bedrijven om te schakelen naar de biologische teelt (wat natuurlijk wel mag). Het is zeker wel de bedoeling om ervaring op te doen met de mogelijkheden van deze technieken en van de algemene manier van werken in de biologische teelt, voor de gangbare bedrijfsvoering. Jongere telers staan toch soms meer open voor deze andere manier van werken, het project focust op deze jongere telers, maar uiteraard zijn alle geïnteresseerde telers welkom. 

 

Doelstellingen

De  gangbare akkerbouw is zeer sterk aanwezig in het Meetjesland. De grootste uitdaging van deze sector is rendabel te zijn en tegelijkertijd de milieu-impact van hun activiteiten te beheersen. Opgelegde beperkingen (bemesting, gewasbescherming), verlies van bodemvruchtbaarheid, ... hypothekeren immers de rendabiliteit op korte termijn. Gangbare telers kunnen op dat vlak heel wat leren van biotelers. Het project beoogt de doorstroming van kennis uit de biologische akkerbouw van lokale bedrijven naar hun gangbare collega’s.

Het doel van dit project is gangbare telers aan te zetten om op een andere manier te gaan nadenken over oplossingen voor actuele problemen in hun sector. Het project wil aantonen dat kennis en ervaring uit de biologische teelt kan ingezet worden op bedrijven met gangbare teeltsystemen. Dit moet toelaten dat ook deze bedrijven op termijn evolueren tot performante economische en ecologische systemen. 

Het doelpubliek van dit project bestaat uit gangbare akkerbouwers die als gevolg van kennismaking en kennisoverdracht in het project geïnspireerd geraken om op een andere manier te gaan nadenken over oplossingen voor actuele problemen in hun gangbare sector. Een vals zaaibed, mechanische onkruidbestrijding, rotatie, aandacht voor organische stof, … zijn technieken waar (jonge) gangbare telers mee aan de slag willen, maar waar ze in poldergrond geen kaas van gegeten hebben. Samenwerking met bioboeren is nodig in dit project, omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn op dit vlak. ’t Livinushof is het enigste Vlaamse akkerbouwmatig biobedrijf in de Meetjeslandse polder. Zij hebben jarenlange ervaring in poldergrond. Zij hebben goede contacten met 4 collega-bioboeren net over de grens. Indien gewenst kan hun medewerking gevraagd worden om kennis en machines ter beschikking te stellen. De focus ligt echter op gangbare bedrijven die kennis maken met de (innovatieve) technieken uit de biologische landbouw om deze vervolgens op hun eigen bedrijf (kleinschalig) te implementeren.

Uitvoering

Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt

Contactpersoon

Marc Goeminne
Karreweg 6
9700 Kruishoutem
09 381 86 90

Locatie