Dorp aan zet

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

300 000,00 euro

Promotor

Provincie Limburg

Duurtijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

'Knap gedaan. In 2 jaar tijd 8 lokaal gedragen actieplannen en 8 quick wins gerealiseerd. Daarnaast een sterke basis gelegd voor het uitwerken van het provinciale dorpenbeleid.' Dit hopen we te horen eind 2019 na de realisatie van het project 'Dorp aan zet'. Na de vaststelling dat er in de kleinere Haspengouwse gemeenten vaak weinig voorzieningen zijn, willen we na een analyse van lokale cijfers, beelden en onderzoeken, aftoetsen bij de inwoners of er inderdaad missing links zijn. We willen intensief met bewoners samen werken aan een actieplan met een duidelijke richting voor de toekomst van het dorp. Hieruit wordt een eerste quick win/actiepunt nog tijdens de projectperiode samen met bewoners uitgevoerd. De 8 Haspengouwse dorpen die meewerken aan 'Dorp aan zet' zijn Kerniel (Borgloon), Hendrieken-voort (Borgloon), Buvingen (Gingelom), Mechelen-Bovelingen (Heers), Teuven (Voeren), Genoelselderen (Riemst), Kanne (Riemst) en Sint-Truiden (Gelinden). Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en Innovatiesteunpunt samen met de bovengenoemde dorpen en gemeentebesturen om 'Dorp aan zet' te realiseren.

Doelstellingen

Met de ontwikkeling van een generalistische methodiek die in heel de provincie Limburg kan gebruikt worden, wil de provincie Limburg inspelen op de huidige tendensen in het dorpenbeleid en de leefbaarheid versterken.

Samen met dorpsbewoners worden de sterkten, noden en behoeften in het dorp in een kortlopend traject geëxpliciteerd en onderzocht. Via deze benadering wordt engagement en medeeigenaarschap ontwikkeld bij de bewoners in de evolutie en gewenste initiatieven in het dorp, ook na de looptijd van het project..

Op deze wijze wordt rechtstreeks aan de leefbaarheid in de geselecteerde dorpen gewerkt. Het participatietraject levert voor elk dorp een overzicht van gewenste acties of projecten op ter versterking van de leefbaarheid, toegespitst op de Limburgse plattelandssituatie. In elke deelnemende gemeenten wordt in de loop van de projectperiode uit de aspiratielijst een quickwin gerealiseerd ter waarde van maximaal € 5 000.

In een eindverslag worden de gehanteerde methodieken en goede praktijken omschreven, evenals beleidsaanbevelingen opgenomen, zodoende andere dorpen en overheden hiermee aan de slag kunnen.

Uitvoering

Provincie Limburg

Contactpersoon

Bruno Bamps
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011 23 74 12

Locatie