Dorp van de zeven Neten, proeftuin voor agrobiodiversiteit

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

145 760,00 euro

Promotor

APB Hooibeekhoeve

Duurtijd

01/10/2015 - 30/06/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Landbouwers overtuigen dat binnen hun bedrijfsvoering ruimte is voor maatregelen die natuur, milieu & landschaps-bevorderend zijn, is de doelstelling.  Landbouwers uit Retie worden individueel begeleid bij hun keuzes. Hiervoor wordt een rekentool ontwikkeld die het bedrijfseconomisch effect in kaart brengt. De maatregelen worden zo gekozen dat effect naar biodiversiteit maximaal is.  Knelpunten of vragen die leven rond (teelt)technieken worden op demopercelen vergelijkend aangelegd. Er wordt een agrobeheergroep opgericht om via samenwerking qua mechanisatie de aanleg of beheer uit te voeren. Finaal wordt de opgedane kennis en ervaring samengevat in ‘teelt’fiches per maatregel.

Doelstellingen

 

  • Ontwikkeling en toepassen van een bedrijfseconomische tool die de impact van biodiversiteitsmaatregelen op het landbouwbedrijf in kaart brengt en de keuze voor de maatregelen onderbouwt;
  • Sensibilisatie naar landbouwers toe, ook buiten de ‘piloot’gebieden; oa via ‘teeltfiches’ per maatregel , samenvattend overzicht/tabel
  • Biodiversiteit in de gemeente Retie of deelgebieden ervan verhogen boven wat door normale regelgeving (BO’s, GLB, ..) te verwachten valt, door aaneensluiting en juiste keuze en technieken van de genomen maatregelen;
  •  De praktische haalbaarheid van biodiversiteitsmaatregelen voor landbouwers verhogen via oprichting agrobeheergroep
  • Knelpunten in kaart brengen (uitvoering van EAG, BO's en AMM, regelgeving die elkaar tegenspreekt, knelpunten voor samenwerking tussen landbouwers ...), voorstellen voor verbetering formuleren en illustreren

 

  • Via communicatie ook de niet landbouwer wijzen op de inspanningen die de landbouwers (al dan niet verplicht) doen voor meer biodiversiteit. Samenwerking/erkenning tussen landbouwers en gebruikers van het landschap verhogen. 

Uitvoering

APB Hooibeeekhoeve

Contactpersoon

An Schellekens
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
014 85 27 07

Locatie