Dorpen in 't kwadraat - Werken aan de toekomst van je dorp: samen denken en doen

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

97 667,00 euro

Promotor

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Duurtijd

01/06/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Drie participatietrajecten in drie Haspengouwse dorpen. Het project ‘Dorp in 't kwadraat’ verbindt uitdagingen, noden en kansen in het dorp met inventieve en bottom-up ontwikkelende toekomststrategieën. De realisatie van een quickwin, zet ideeën meteen om in praktijk. Het resultaat is een DIY-methodiek zodat ook andere dorpsgemeenschappen aan de toekomst kunnen bouwen. Want werken aan de toekomst van je dorp, doen we samen door denken en doen.

Doelstellingen

  1. Een DIY-methodiek (Do-It-Yourself) voor burgers en bestuur opleveren om aan dorpsontwikkeling te doen in de vorm van een DIY-kit. Deze methodiek is gebaseerd op een reeds toegepaste ISP-methodiek (dorpsmaakwerk) en verder getest, geëvalueerd en ontwikkeld binnen drie projectcases.
  2. Drie projectcases uitvoeren in een continu leertraject volgens de vooropgestelde methodiek met als voorwaarde een bestuursengagement en enthousiaste bewoners en met als resultaat een toekomstvisie voor het dorp (voor de vastgelegde thema’s/uitdagingen), een actieplan en de realisatie van een quickwin.
  3. Het opzetten van een lerend netwerk om tussentijdse resultaten te delen, verschillende meningen en suggesties te inventariseren en uiteindelijk een leereffect op gang brengen om zowel de kennis van de deelnemers als de gehanteerde methodiek te verrijken.
  4. De DIY-Kit verspreiden binnen het leadergebied, maar ook daarbuiten naar potentiële toekomstige uitvoeders van de methodiek.
  5. Met als bijkomend doel de komende jaren een tendens op gang te brengen van bottom-up dorpsontwikkeling waarbij Haspengouw-Voeren voorbeeldregio is.

Uitvoering

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Contactpersoon

Sarah De Weerdt
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 61 22

Locatie