Dorpsherwaardering Morkhoven

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2009

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

201.082,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Herentals

Duurtijd

01/01/2008 - 31/12/2010

Situering

Morkhoven is een landelijke gemeente in de Kempen, met nog geen 2000 inwoners. Door recente verkavelingen is Morkhoven volop in expansie. De huidige gemeenschapvoorzieningen voldoen echter niet langer. Daarom heeft het stadsbestuur het initiatief genomen om de dorpskern te ontwikkelen en hierbij functies te creeëren die de behoefte aan recreatie, sport, ontspanning en huisvesting invullen. het voorliggend project is één aspect van dit ruimer geheel en behelst de renovatie van het oude gemeentehuis, een gebouw dat opgenomen is in de lijst "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen". Dit oude gemeentehuis en de bouwgrond ernaast worden uitgebouwd tot lokaal ontmoetingscentrum met eveneens ruimte voor een gedecentraliseerde dienstverlening van diensten van de stad, OCMW en politie.

Contactpersoon

Mien Van Olmen
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
014/285050