Dorpshuis in de pastorietuin te Ouwegem

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Zingem

Projectgegevens

Projectkost

534 941,72 euro

Promotor

Gemeente Zingem

Duurtijd

01/10/2017 - 01/03/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland

Situering

Het project omvat de bouw van een nieuw duurzaam en multifunctioneel dorpshuis in de pastorietuin te Ouwegem waarbij er een complementariteit ontstaat tussen het dorpshuis en het park en de directe omgeving. Het project is een schakel uit het dorpsinrichtingsplan 'Ouwegem in 't NIeuw'. Het volledig dorpsinrichtingsplan is rechtstreeks gericht op het versterken van de omgevingskwaliteit van Ouwegem. De schakels richten zich tot een duurzame verbetering van bestaande entiteiten, bieden een platform voor verenigingsleven en kunnen de sociale cohesie versterken (al van bij de participatie bij de inrichtingsvisie). Het project is zo rechtstreeks gericht op het 'versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland’ - een van de voornaamste prioriteiten van het Vlaamse en Oost-Vlaamse plattelandsbeleid.

Doelstellingen

De noodzaak voor de opwaardering van deze site en de oprichting van een nieuwe multifunctionele ontmoetingsruimte kwam naar voor bij het participatieproces Ouwegem in 't Nieuw. De site in zijn geheel straalt actueel weinig uit, is eerder afgesloten en geïsoleerd. Het aanwezige gebouw is niet comfortabel en kan eerder als een barak beschouwd worden. Een goed bereikbare uitnodigende ontmoetingsruimte dichtbij huis bevordert de sociale cohesie. Zowel ouderen als jongeren hebben nood aan aangename tussenruimten. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. In relatie tot de vergrijzing kan de kwalitatieve herinrichting van deze publieke ruimte gezien worden als een toevoeging aan het assortiment van algemene voorzieningen waarmee de gemeente de redzaamheid van haar inwoners bevordert. Opgewaardeerd kan de site ook een echte rol gaan spelen voor georganiseerde activiteiten (beweging en spel voor jong en oud). Door het opentrekken van de site naar de kern toe wordt de dorpskern groener ingekleurd. Groen dichtbij huis heeft een positieve impact van de woonomgeving. In deze projectaanvraag betreft het specifiek de oprichting van een duurzaam dorpshuis als opwaardering van de bestaande barak. Ten opzichte van de huidige toestand (barak) kunnen volgende concrete zaken naar voor geschoven worden: het dorpshuis wordt 

  • multifunctionele (actueel in hoofdzaak enkel krulbollen)
  • uitnodigend in een soort complementariteit met het achterliggend parkje en een vernieuwd pleintje
  • ruimere toegankelijkheid (met een lagere drempel)
  • duurzaam

Uitvoering

Gemeente Zingem

Contactpersoon

Wim Vanhuele
Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
09 389 01 20

Locatie