Dorpskernhernieuwing Markegem

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

201.418 euro

Promotor

Gemeente Dentergem

Duurtijd

Februari 2011 - november 2011

Situering

De gemeente Dentergem heeft de keuze gemaakt om op elke deelgemeente een ontmoetingsplaats te hebben. De voorbije jaren werd er werk gemaakt van JOC Dentergem, Leieheem Oeselgem en de uitbreiding van CC Hondius te Wakken. Zaal Pax in Markegem is inmiddels helemaal verouderd waardoor een grondige aanpak niet langer kan uitblijven.

Markegem is de kleinste deelgemeente. Met de renovatie van het gebouw wil men zorgen voor een blijvende ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bewegingen. Het zaaltje wordt ook gevraagd door organisaties van buiten de deelgemeente als ze geen geschikte plaats vinden in de andere gemeentelijke gebouwen. 

Volgende werken zijn dringend uit te voeren: dakbedekking, vloeren, electriciteit, verwarming en vochtproblemen.

Concreet moet werk gemaakt worden van:

IBO en speelplein

 • Kindvriendelijker maken van locatie buitenschoolse opvang
 • De locatie is op dit moment zuiver functioneel;
 • Er is geen zandbak voor handen. Tijdens de zomer bij hevige zon is er geen schaduwplaats aanwezig. Er is een berging te weinig.
 • De ruimte rond het gebouw is te klein. De andere buitenruimte nl het speelpleintje en de open ruimte rond de sporthal zijn niet aangepast aan de vereisten van de buitenschoolse kinderopvang.
 • Aanpassing en uitbreiding van de speeltuin.
 • Er is op dit moment geen veilige omheining rond de speeltuin.
 • Het speelplein telt te weinig speeltoestellen om de vele kinderen uit de buurt maar ook van de kinderopvang en speelpleinwerking aan te kunnen.

 

Buitenomgeving

 • Er is geen kindvriendelijke en verkeersveilige manier om van zaal Pax, langs de school naar de buitenschoolse kindervang, het speelpleintje en de sporthal te gaan. Daarvoor dient de buitenruimte aangepakt worden. Dit is evenwel in een later stadium voorzien.

 

Oplossingen:

Zaal Pax

 • Er werd een architect aangesteld en deze heeft de gebreken aan het gebouw geïnventariseerd. Hij heeft bestekken en een raming opgemaakt om de zaal te renoveren en te moderniseren.

 

Buitenschoolse kinderopvang

 • Men wil op het terrein van de buitenschoolse kinderopvang een berging en een schaduwzone creëren (dmv bomen of afdak) plaatsen.
 • Het probleem van de zandbak en de te kleine ruimte wordt aangepakt door het speelplein aan te passen aan de reglementering van de opvang

 

Het speelplein

 • Er is op dit moment een poort tussen de buitenruimte van de kinderopvang en het speelplein. De omheining rond het speelplein voldoet niet. Men wil een nieuwe en veilige omheining plaatsen.
 • Men wil het speelplein ook uitbreiden met een aantal toestellen.
 • De doelgroep voor de nieuwe toestellen zijn de 9-12 jarigen omdat deze nog niet aan bod komen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het project zijn:

 • De opvang en speelpleinwerking uitbreiden zodat Markegem een volwaardige antenne wordt naast de opvang in Oeselgem (de hoofdopvang in fusiegemeene Dentergem)  
 • Men wil de buitenruimte multifunctioneel bruikbaar maken
 • Door de verkeersveiligheid te verhogen wil men meer organisaties naar zaal Pax halen
 • Door de renovatie wil men het zaaltje aantrekkelijker maken

Uitvoering

Gemeente Dentergem

Contactpersoon

Krist Malisse
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
051/63 61 03