Dorpskernvernieuwing Binkom: heraanleg schoolomgeving

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Lubbeek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeente Lubbeek

Duurtijd

01/05/2014 - 30/06/2015

Situering

Het grondgebied van de gemeente Binkom strekt zich uit over een oost - west georiënteerde heuvelrug met hoogten van 80 à 90 meter. Het landschap is gekenmerkt door zijn landelijk karakter met verspreide bossen en panoramische zichten van 6 à 10 km over velden en weiden. Het landelijk uitzicht rond een monumentale kerk is hier sinds eeuwen opvallend gaaf gebleven.

Het gemeentebestuur wil deze dorpskern opwaarderen en opteert voor een totaalconcept. In het kader van deze aanvraag ligt de focus verder op de omgevingswerken.

Knelpunten zijn thans onder meer dat de N223 die Binkom van noord naar zuid doorkruist, een barrière vormt, de oversteekbaarheid van de N223 voor met name de schoolgaande jeugd en bij uitbreiding alle plaatselijke bewoners problematisch is, er geen ruimtelijke link is tussen de twee woonkernen, de stedenbouwkundige afwerking en leefbaarheid van de site voor verbetering vatbaar is. De gemeente Lubbeek schreef in haar beleidsnota als operationele doelstelling het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving en de nieuwbouw van de gemeenteschool Binkom in met als bijkomend actieplan de heraanleg van de schoolomgeving waarvan het sluitstuk de aanleg van een dorpskern.

Het project houdt in dat de algemene staat van de site die sterk verouderd is, samen met de verkeersonveiligheid structureel wordt aangepakt en een waardevolle dorpskern opgewaardeerd en terug leefbaar gemaakt wordt met relatief beperkte ingrepen die echter een belangrijke impact hebben met positieve effecten voor verschillende doelgroepen. Het gemeentebestuur van Lubbeek kiest voor een duurzame aanpak met een maximale betrokkenheid van alle belanghebbenden.

 

Doelstellingen

Een schoolomgeving is een van de meest intensieve en regelmatige ontmoetingspunten van een lokale gemeenschap. Actueel in de aanleg van het huidige dorpscentrum overheerst de verkeerskundige logica. Ook rond de feestzaal ‘Santro’ is er alleen een parking en kijkgroen.

Eveneens is het de bedoeling om de vroegere dorpskern te laten heropleven en een groene verbinding te maken met de nieuwe bewoning in de Meenselstraat.

Een derde behoefte is het verder toeristisch ontsluiten van de dorpskern van Binkom. 

Het nieuwe schoolgebouw en vernieuwde buitenaanleg tenslotte biedt kansen voor een kwalitatieve speel- en leeromgeving.

Uitvoering

Gemeente Lubbeek

Contactpersoon

Tim Decort
Bollenberg 86
3210 Lubbeek
016/31 63 12