Dorpskernvernieuwing Halle (Asbroekstraat)

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Halle-Booienhoven

Projectgegevens

Projectkost

300 000,00 euro

Promotor

Stad Zoutleeuw

Duurtijd

26/03/2018 - 28/02/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

Het betreft een investeringsproject waarbij de dorpskern van Halle (deelgemeente van Zoutleeuw) wordt heraangelegd, met aandacht voor de veiligheid van fiets- en voetgangers en de aanwezige openbaar vervoershalte en lokale voorzieningen aan de N3 (transferium met parkeerplaatsen, overdekte fietsenstalling, voetpaden van uit de kern). Hiermee willen we tevens de identiteit van de kern versterken en aantrekkelijk maken voor nieuwe inwoners in deze dichtbebouwde kern (vaak nog hoeves die geschikt zijn voor herbestemming). Het definitieve ontwerp voor de heraanleg kwam tot stand na bevraging en een participatieronde met de lokale bevolking. Het project omvat de volledige Asbroekstraat (binnen het bebouwde gedeelte), het kruispunt met de Dorpstraat t.h.v. de kerk en een doodlopende zijtak van de Grote Steenweg N3 (tussen de huisnummers 80 en 102). De subsidieaanvraag beperkt zich echter tot de 1ste fase van de N3/Grote Steenweg tot en met het kruispunt met de Dorpstraat.

Doelstellingen

Wij beogen een kwalitatieve en duurzame heraanleg van het openbaar domein afgestemd op de noden van de lokale gebruikers en inwoners. Waarbij dit een stimulans kan betekenen voor de leefbaarheid en belevingswaarde van de dorpskern waardoor het toekomstige voortbestaan van de kern alle kansen krijgt. Wij willen mensen op de fiets en te voet zien op weg naar de voorzieningen, de O.V.-halte of om te ontspannen en elkaar te ontmoeten, waardoor ook de sociale cohesie toeneemt.

Uitvoering

Stad Zoutleeuw

Contactpersoon

Johan Thomas
Vincent Betsstraat 15
3440 Zoutleeuw
011 78 91 85