Dorpskernvernieuwing Sint-Martens-Bodegem

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

783.939,70 euro

Promotor

Gemeente Dilbeek

Duurtijd

01/08/2013 - 31/12/2014

Situering

De dorpskern van Sint-Martens-Bodegem is gelegen in de vallei van de Zierbeek. Sint-Martens-Bodegem wordt opgedeeld in een oostelijk en een westelijk deel, van elkaar gescheiden door een klein natuur- en parkgebied en de kasteelomgeving van Sint-Martens-Bodegem. De Bodegemstraat en de Ternatstraat vormen de belangrijkste verkeersas. Het historische dorpscentrum herbergt naast een basisschool en een uitleenpost van de bibliotheek geen lokale voorzieningen. Inwoners zijn voor hun dagelijkse behoeften aangewezen op de voorzieningen van nabijgelegen (deel)gemeenten. De beekvalleien met hun zijdepressies in en rond Sint-Martens-Bodegem vormen een landschappelijk waardevol gegeven. De open ruimte wordt grotendeels bepaald door akkerland, weiland en enkelebosrestanten. Langs de Bodegemstraat bevindt zich een pleintje dat vandaag verhard is met grind en weinig ruimtelijke kwaliteiten heeft. Aansluitend op dit pleintje bevinden zich twee horecazaken en het recent gerestaureerde huisje Mostinckx. Sint-Martens-Bodegem werd geselecteerd in het PRS Vlaams-Brabant als woonkern. Enkele jaren geleden werd een deel van de Bodegemstraat aangepakt. De gemeente plant nu een heraanleg van het resterende deel van de Bodegemstraat en Ternatstraat (waar ook dit dorpsplein deel van uitmaakt). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de zwakke weggebruiker.

Doelstellingen

Het doel van de dorpskernvernieuwing is het verhogen van de aantrekkelijkheid van Sint-Martens-Bodegem samen met het bevorderen van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het stimuleren van de lokale handel. Daarnaast wordt ook een ontmoetingsruimte gerealiseerd waar evenementen kunnen plaatsvinden en wordt het toeristisch-recreatief potentieel van het Huisje Mostinckx versterkt.

Uitvoering

Gemeente Dilbeek

Contactpersoon

Raymond De Brabanter
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
02/451 68 50