Dorpskernvernieuwing Slijpe

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Slijpe

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Gemeentebestuur Middelkerke

Duurtijd

01/03/2010 - []

Situering

Het gemeentebestuur van Middelkerke wenst, samen met de provincie, het openbaar domein van Slijpe her in te richten. Deze herinrichting sluit aan op de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Het gebied dat aangepakt wordt, zou samenvallen met de verkeerskundige bebouwde kom van Slijpe. De herinrichting van het openbaar domein moet het dorp voor inwoners en passanten aantrekkelijker, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. De dorpsbewoner moet een betere woonkwaliteit krijgen. De recreant moet aangenaam kunnen vertoeven, toekomen en vertrekken in Slijpe. Dankzij de extractie van bovenlokaal verkeer uit de dorpskern, door de gerealiseerde omleidingsweg rond Slijpe, ontstaat een groot potentieel om het openbaar domein terug op maat van het dorp te concipiëren. De huidige wegprofielen getuigen van de vroegere drukte en geven het dorp iets desolaats nu het verkeer er niet meer langskomt. De aanpak van het openbaar domein dient deze ontwikkeling een positieve wending te geven welke de inherente kwaliteiten van het dorp opnieuw uitstraling geven. Inbedding in de landschappelijke-, recreatieve-, verkeerskundige- en werkomgeving van het dorp, en binding met het verleden zijn, samen met functionaliteit en beeldkwaliteit, belangrijke aandachtspunten. De visie van het gemeentebestuur om alle hoofdstraten ineens aan te pakken, laat toe om een sterk en integraal concept neer te zetten. De uitvoering gebeurt gefaseerd.

Doelstellingen

Vier doelstellingen kunnen onderscheiden worden:

  • Verbeteren van de kwaliteit van de publieke ruimte
  • Activiteiten beter faciliteren, geleiden of omkaderen vanuit de publieke ruimte
  • Verkeersleefbaarheid versterken
  • Waterkwaliteit verhogen en voorzien in aangepast waterbeheer

Uitvoering

Gemeentebestuur Middelkerke

Contactpersoon

Nicolas Van Haecke
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059/30 31 16