Dorpskernvernieuwing Wachtebeke

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Gemeentebestuur Wachtebeke

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Integrale herinrichting van het centrum van de gemeente met veel ruimte voor ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie zullen versterken. De nieuwe inrichting concentreert de verkeersstroom over de gewestweg en garandeert een vertraagde doorgang van het verkeer en dus een kwaliteitsvolle  verblijfsruimte.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd:

fase 1: heraanleg Dr. J.Persynplein

fase2 : heraanleg kerkplein en zone tussen kerk en gemeentehuis

fase 3: heraanleg doorgang gewestweg. 

Doelstellingen

Tijdens het voortraject werd gestreefd naar het bereiken van een breed draagvlak voor de plannen van de dorpskernvernieuwing. Ongeveer 200 adviesen van adviesraden, verenigingen en inwoners werden waar mogelijk geïntegreerd in het masterplan.De verouderde centruminfrastructuur en grauwe parkeerruimte dient vervangen door een omgeving met een goede verblijfskwaliteit welke de leefbaarheid en uitstraling van het centrum vergroot. Het Dr.J.Persynplein dient uit te groeien tot een ontmoetingsplaats voor de inwoners en kan een verlengstuk vormen van de op het plein aanwezige bibliotheek en het cultuurhuis. De pleinfunctie benadrukt het multifunctioneel concept van de ruimte voor zowel de wekelijkse markt als andere lokale evenementen.

Uitvoering

Gemeentebestuur Wachtebeke

 

Contactpersoon

René De Pauw
Dorp 61
9185 Wachtebeke
09/3450135