Dorpspunt Carpe, Beveren a/d Ijzer

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Promotor

De Lovie vzw

Duurtijd

01/019/2016 - 31/08/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

 

Dit project is ontstaan naar aanleiding van het Service Design Traject Vervoersarmoede in de Westhoek (2015). In dit participatieve onderzoekstraject stelde men vast dat burgers zich in deze landelijke regio continu moeten verplaatsen om aan hun basisbehoeften te voldoen. Want heel wat sociale en economische dienstverlening is op vandaag weggetrokken richting de meer stedelijke kernen van de Westhoek. Voor inwoners die niet (meer) beschikken over een eigen wagen en dus afhankelijk zijn van alternatieven (bv. openbaar vervoer, vrijwilligersvervoer) vormt dit een groot probleem.

De burgers zelf zien hiervoor een oplossing door de introductie van dorpspunten in de landelijke dorpen van de Westhoek met daarbinnen 3 componenten: mobiliteitshub, sociale functie en dienstverleningsfunctie.

De Lovie vzw (organisatie ter ondersteuning van mensen met een beperking) is steeds op zoek naar nieuwe activiteiten voor de eigen cliënten, zodat zij een dagbesteding op maat kunnen genieten. De Lovie ziet in bovenstaand concept, een innovatieve mogelijkheid om dagbesteding voor hun cliënten uit te bouwen in de vorm van dienstverlening ten behoeve van de inwoners van een dorp. Met andere woorden: zij willen hun cliënten inschakelen in de uitbating van zo’n dorpspunt.

Doelstellingen

  • Vervoersarmoede aanpakken

De noodzaak om zich te verplaatsen verminderen door herintroductie van economische en sociale dienstverlening in het dorp. Wanneer er toch verplaatsingen moeten gemaakt worden gebeurt dit door de verplaatsingen te optimaliseren en te zoeken naar andere (collectieve) vervoersmodi als alternatief voor de wagen.

  • Buurtvervlechting en wederkerigheid

Door uitbouw van het dorpspunt een betere integratie van de inwoners bevorderen op sociaal- economisch vlak, op vlak van mobiliteit en tevens participatie en wederkerigheid  binnen en tussen de verschillende groepen van bewoners stimuleren.

  • Korte keten

Het dorpspunt zal de korte keten bevorderen, zowel door rechtstreekse verkoop van producten van lokale producenten naar de inwoners toe, als door het stimuleren van een duurzame manier van consumeren en aankopen. 

  • Model uitbouwen dat economisch duurzaam is

Het dorpspunt wordt zo uitgebouwd dat het economisch duurzaam is. Dit door een synergie tussen verschillende soorten activiteiten/dienstverlening te creëren en een vorm van kruisbestuiving uit te werken om aan haalbare marges en volumes te geraken.

Uitvoering

De Lovie vzw

Contactpersoon

Jan Vermeulen
Krombeeksewep 82
8970 Poperinge
057 33 49 65

Locatie