Drainage plus

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

157 649,45 euro

Promotor

agrobeheercentrum Eco2 vzw (ABC Eco2)

Duurtijd

15/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Water vasthouden daar waar het valt, is een van de basisprincipes van duurzaam waterbeheer. In Noord-Limburg zijn er heel wat landbouwpercelen gedraineerd die zowel zomer als winter water afvoeren. Hierin ligt een zeer groot onbenut potentieel om veel meer water te kunnen vasthouden dan vandaag gebeurt. Bestaande drainages omvormen naar peilgestuurde drainages, waarbij het landbouwperceel enkel wordt gedraineerd als het noodzakelijk is voor de bewerking van het perceel, draagt bij tot een groter conservering van het grondwater. Binnen het project ‘Drainage plus’ worden de Kempense en Maaslandse landbouwers begeleid naar de omvorming van hun klassieke drainages (KD) tot peilgestuurde drainages (PGD). Door deze omvorming kunnen de betrokken landbouwers langer water langer vasthouden op hun perceel, wat voordelig is voor hun teelten. Dergelijke omvorming is een volledige nieuwe werkwijze die geënt is op bestaande kennis.  Daarnaast beoogt het project een zo breed mogelijke kennisoverdracht omtrent waterconservering voor alle landbouwers in het gebied van de PG Kempen & Maasland.

Doelstellingen

De algemene doestelling die de projectpromotoren wensen te bereiken is een zo efficiënt mogelijke waterconservering in  het  gehele gebied van PG Kempen&Maasland. Om dat  te  bereiken stellen de projectpromotoren  volgende doelstellingen binnen dit project voorop: 

1.  De omvorming van minstens 25ha KD naar PGD.

  • Opzetten van een begeleidingstraject dat landbouwers helpt bij de omvorming naar PGD.

2.  Een zo  breed  mogelijke  kennisoverdracht  in  het  hele  Kempen&Maasland  lEADER-gebied omtrent   de meerwaarde van PGD en waterconservering in de brede zin naar landbouwers en beleidsmakers. Dat gebeurt via:

  • Demodagen
  • Artikels in relevante pers
  • Toelichtingen op vergaderingen van bedrijfsgilden,sectorgroepen,landbouwraden e.d.

Uitvoering

agrobeheercentrum Eco2 vzw (ABC Eco2)

Contactpersoon

Michaël Vanbriel
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 28

Locatie