Drughulpverlening Westhoek

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

451 654,80 euro

Promotor

De Sleutel vzw Provincialaat der Broeders van Liefde / Kompas vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Oprichten van een multidisciplinair team met drugspecifieke expertise, met de bestaande regionale aanmeldpunten van De Sleutel en Kompas (Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge) als uitvalsbasis, 

  • dat zowel ambulant als via outreach een gespecialiseerd aanbod drughulpverlening ter beschikking stelt in de regio Westhoek, gericht naar cliënten (zorg) en zorgpartners uit belendende sectoren (ondersteuning).

  • Met minderjarigen en jongvolwassenen als een prioritaire doelgroep (vroegdetectie en –interventie).

Met dit aanbod wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij actuele ontwikkelingen zoals de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (art. 107) en de Integrale Jeugdhulp (IJH)

Doelstellingen

  • Vroeg detecteren van problematiek illegale middelen en dit op zo’n vroeg mogelijke leeftijd.
  • Vroeg interveniëren bij problematisch middelengebruik of in geval van risico op het ontwikkelen ervan, en dit qua leeftijd (op zo jong mogelijke leeftijd) als qua motivatie (zo vroeg mogelijk in de motivatiestadia)
  • degelijke screening en diagnosestelling, ifv solide behandeltrajecten
  • bereikbaar maken van behandelaanbod (mobiliteitsarmoede)
  • ondersteuning van niet-drugspecifieke zorgpartners
  • Met de structurele samenwerking tussen De Sleutel en Kompas dienen we te komen tot  een volwaardig aanbod drughulpverlening voor de hele Westhoek en dit binnen één multidisciplinair team.

Uitvoering

De Sleutel vzw Provincialaat der Broeders van Liefde / Kompas vzw

Contactpersoon

Wim Vens
Barrièrestraat 4
8200 Sint-Michiels
050 40 77 70

Locatie