Druiven met pit: Toeristische ontsluiting van de wijnbouw in Vlaams-Brabant

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

150.000,00 euro

Promotor

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 01/06/2013

Situering

Toerisme Vlaams-Brabant vzw wil de wijn als één van de belangrijke en quasi unieke toeristische troeven naar voren schuiven.

Het wijnbezoekerscentrum te Wezemaal, dat nu jaarlijks zo'n vierduizend bezoekers ontvangt, heeft het potentieel om uit te groeien tot een attractie met een beduidend grotere uitstraling.

Bij de opmaak van de nieuwe website www.toerismevlaamsbrabant.be werd ook het toeristische wijnaanbod in kaart gebracht.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw wil rond dit thema een groter toeristisch project opzetten waarmee de regio zich in geheel Vlaanderen kan profileren.

 

Het wijnproject van Toerisme Vlaams-Brabant vzw kan opgesplitst worden in vier delen.

 1. Publicatie wijnbrochure
  In het kader van het Regional Branding Hageland-project  werken de provinciale diensten en vzw's toerisme, landbouw, economie en streekproducten samen voor het vermarkten van het wijnaanbod en haar afgeleid. Dit resulteerde in een toeristische publicatie die eind juni aan de pers  voorgesteld werd.
  (In de brochure komen verschillende items aan bod: de verschillende Hagelandse wijnen, wijnproducenten, streekrecepten en menu's, wandelen langs wijngaarden, fietsen langs wijngaarden, scooteren langs wijnboeren, wijnarrangementen, wijnbezoekerscentrum, .....)
  Toerisme Vlaams-Brabant vzw vertaalde het wijnverhaal al in verschillende toeristische producten zoals wandel- en fietsroutes die in deze nieuwe publicatie extra in de kijker gezet werden.
  De private sector ziet brood in het vermarkten van dit wijnverhaal en investeert reeds in scootertochten met audiogidsen, in het openen van een wijnbar met Hagelandse wijnen voor individuele toeristen. Verscheidene logiesuitbaters werkten op onze vraag met enthousiasme een wijnarrangement uit, dat in deze brochure wordt opgenomen en mogelijks later ook in Vlaanderen Vakantieland, Plattelandstoerisme in Vlaanderen,...
 2. Vernieuwing van het wijnbezoekerscentrum Wezemaal tot een Hagelands wijnbezoekerscentrum
  De toerische regio Hageland omvat 20 gemeenten. Dit gebied is dus ruimer dan het leader Hageland gebied. Het huidige wijnbezoekerscentrum is reeds enkele jaren oud. De voorstellingsmethoden zijn ondertussen verder geëvolueerd. De projectiefilm en de projectoren zijn aan vervanging toe. De huidige toerist is zeer kritisch en verwacht naast een museale voorstelling steeds meer interactieve belevingselementen. De bezoekersaantallen dalen sinds 2007 jaarlijks: van een relatief succes met bijna 4500 bezoekers in 2007 naar minder dan 3800 in 2010.
  Het huidige bezoekerscentrum richt zich hoofdzakelijk op het lokale wijngebeuren in Wezemaal en  is nog onvoldoende afgestemd op het inmiddels sterker uitgegroeide wijnverhaal in de rest van de provincie.

  Toerisme Vlaams-Brabant vzw wil samen met de gemeente  Rotselaar, mits steun van Europa, de vernieuwing van dit bezoekerscentrum tot een  wijnbelevingscentrum financieel en organisatorisch ondersteunen.

 3. Toeristische ontsluiting van wijnbedrijven, voor groepen en voor individuele toeristen 

  Momenteel kan de toerist in groep op vraag verschillende wijnbedrijven bezoeken. De ontvangst gebeurt door gedreven wijnboeren of hun familie. Individuele bezoekers komen niet aan hun trekken.

  De dienst landbouw subsidieert alle Vlaams-Brabantse actieve land- en tuinbouwbedrijven, dus ook professionele wijnboeren voor het ontvangen van groepen. Wijnboeren die toetreden tot het netwerk 'Boeren met klasse' kunnen aanspraak maken op een subsidie van 50 euro per klasbezoek en 30 euro voor elk ander groepsbezoek.

  De bedrijfsleiders zelf staan meestel positief tegenover het idee, maar in de praktijk kunnen ze onvoldoende tijd besteden aan het ontvangen van toeristengroepen omdat hun core business of kerntaak, het onderhouden van hun wijngaard en het produceren van wijn, zo veel tijd in beslag neemt dat er voor het ontvangen van bezoekers weinig tijd overschiet.  Om deze problematiek aan te pakken wil Toerisme Vlaams-Brabant vzw in samenwerking met de Provinciale school De Wijnpers, CVO De Nobel (organisator van de opleiding wijnbouw 'Van rank tot drank'), en De Oranjerie Diest (organisator van streekgidsenopleiding), en in overleg met de  wijnboeren een opleiding voor de erkende gidsen en wijnbouwers organiseren. Bij de regionale Gidsenbond zijn verscheidene kwaliteitsvolle erkende gidsen aangesloten en zij zijn enthousiast over dit mogelijk vormingsaanbod.

  Toerisme Vlaams-Brabant vzw wil tevens investeren in een didactisch 'wijn'pakket dat op de verschillende locaties ter beschikking staat als ondersteuning voor de uitleg van de gids.

 4. Het verhaal van plantje tot wijnfles in 10 minuten

   

  Tijdens een bezoek aan de wijnboer kan de toerist de wijngaard beleven en met wat geluk ook een blik werpen op de wijnbrouwinstallatie. De gids of de wijnboer zal met enthousiasme  vertellen over de verschillende stappen van het productieproces en de invloed van het klimaat en de seizoenen en de ligging.

  Om het ganse verhaal van plantje tot wijnfles op een visuele manier voor te stellen wil Toerisme Vlaams-Brabant vzw een korte film laten ontwikkelen die de toerist individueel of in groep kan bekijken.

  Het doel van deze film is het proces van de productie van wijn te verduidelijken en een glimp te laten zien van de vele andere wijnboeren en toeristische wijnbelevingen in het Hageland (zoals wandelen, fietsen, scooteren, het wijnbelevingscentrum,...).

  Deze toeristische promotiefilm zal ruim verspreid worden. Toeristen en recreanten kunnen hem bewonderen bij de wijnboeren, bij de toeristische diensten, in de wachtrij aan het loket van het gemeentehuis enz.

Doelstellingen

Verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van het wijnbouwtoerisme in Vlaams-Brabant.

Meer 'wijn' toeristen en een kwalitatief beter aanbod met een hoge wijnbelevingswaarde.

Wijndomeinen openstellen voor toeristen, onze streekwijnen op de kaarten van wijnbars en andere horeca in onze provincie (vb. ook bij wijnbar MundoWijnen uit Langdorp),

kwaliteitsvol evenementieel toerisme,

Professionele communicatie die de toerist informeert en inspireert over wijn en toerisme in Vlaams-Brabant.

Uitvoering

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Contactpersoon

Ed Goris
Provincieplein 1
3010 Leuven
016 26 76 22