Durven Springen

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

79 453,62 euro

Promotor

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten vzw

Duurtijd

01/07/2015 - 31/12/2016

Maatregel

 • LEADER
 • Kennisoverdracht en innovatie

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Met dit project willen we tegemoet komen aan deze probleemstelling door ondernemers in de Westhoek handvaten aan te reiken om om te gaan met en te ondernemen in onzekere omstandigheden. Daarbij willen we focussen op gemengde landbouwbedrijven die sterk vertegenwoordigd zijn binnen deze regio.

We voorzien: 

 • Sensibilisering met bepaalde activiteiten
 • Individuele begeleiding (het afnemen van ondernemersscans)
 • Lerend netwerk over financieel management
 • Ontwikkeling van een ‘Beslissingshelper’-tool

Doelstellingen

Sensibilisatie en inspiratie:

 • We organiseren de activiteit ‘Durven springen – Beslissen met onzekerheid’. Daarbij brengen we bedrijfsleiders aan het woord uit andere sectoren waar ook vaak beslissingen worden genomen met onzekerheid. Sectoren waar de ontwikkeltijd lang duurt vooraleer ze op de markt komen, of waar de investeringen maar traag worden afgeschreven. Farma, Automotive, Chemie. Ik denk al aan Picanol, Bekaert, Omega Farma … Op deze activiteit voorzien we cross-sectorale uitwisseling met regionale bedrijven. Dit versterkt het economische weefsel in de regio en brengt frisse inzichten bij.

 • We ontwikkelen een Beslissingshelper-tool om te kunnen experimenteren bij die 12 begeleidingen en te dissemineren op de sensibiliseringsactiviteit. Deze Beslissingshelper is een eenvoudige tool die ondernemers helpt om alle facetten van een beslissing te overwegen en zo een meer gefundeerde beslissing te nemen. De tool zou zowel zinvol moeten zijn voor allerlei strategische beslissingen zoals bedrijfsinvesteringen (een nieuwe loods of extra personeel) als voor innovatieve productontwikkeling of opstarten van verbredingsactiviteiten.

 • Groene Kring organiseert een Spiegelreis voor potentiële overnemers uit Westhoek. Jonge (toekomstige) ondernemers met interesse in de land- en tuinbouwsector weten immers vaak niet of onvoldoende of ze over de juiste competenties beschikken om als land- of tuinbouwondernemer aan de slag te gaan. Vaak rollen ze in het familiebedrijf zonder er bij stil te staan of ze echt willen ondernemer en er wel klaar voor zijn.

  De bedoeling is om met een beperkte deelnemersgroep in te gaan deze thema’s, hun motivatie om bedrijfsleiders te worden en het verbeteren van de ondernemerscompetenties, die je nodig hebt als agrarisch ondernemer in een familiebedrijf.

  Dit doen we door een meerdaagse trip, de spiegelreis, te organiseren waarbij jongeren elkaar in een nieuwe omgeving ontmoeten. Aan de hand van informatiesessies (gegeven door vakspecialisten), bezoeken aan innovatieve bedrijven (met aandacht voor het management en de eigen overname van de bedrijfsleider) en terugkoppelingsmomenten maken de deelnemers kennis met hun eigen persoonlijke sterktes en werkpunten als agrarisch ondernemer en ervaren zij hoe anderen actief aan de slag gaan als ondernemer.

  Deze reis heeft tot doel dat de deelnemers zich bewust worden van de mogelijke hinderpalen en de noodzakelijke competenties om die hinderpalen te omzeilen. Door hen goed voor te bereiden, worden zowel sociale als economische problemen uit de weg gegaan. Deze voorbereiding is vooral belangrijk in het kader van een bedrijfsovername, een scharnierpunt voor een agrarisch ondernemer. Daarnaast zorgt de onderlinge wisselwerking tussen de deelnemers van verschillende sectoren en achtergronden, voor reflectie en een ruimere visie. Zo leren ook zij om te ‘durven springen’.

  Advies en begeleiding: 

 • We bieden een 12-tal Ondernemersscans aan bij gemotiveerde bedrijven uit de doelsectoren. Het is interessant als zij voor strategische keuzes staan omdat we op dat moment hen kunnen helpen om beslissingen weloverwogen te durven nemen. De scan bevraagt bedrijven op een breed gamma aan thema’s rond ondernemerschap. Het resultaat van een scan zijn (minstens) 3 aanbevelingen voor de bedrijfsleider om aan te werken.

 • We lanceren enkele heroriënteringssuggesties voor bedrijven met oude serres en stallen. Vaak is het niet opportuun om opnieuw te investeren in nieuwbouw maar kunnen zij wel rendabele bedrijfsactiviteiten ontplooien met de opstart van verbredingsactiviteiten, andere teelten, bio-productie …We willen ondernemers enerzijds inspireren met mogelijke businessconcepten en anderzijds een 3-tal bedrijven begeleiden bij de ontwikkeling. Daarbij bieden we strategische begeleiding via een stappenplan tot realisatie, een klankbord, en match making met mogelijke partners.

 • Op FarmCafe, een nieuw ontwikkeld samenwerkingsplatform voor land- en tuinbouw kunnen we (enkele van) die 15 scan-en heroriënteringsbedrijven begeleiden en bewerken met een aantal experten.

 • We organiseren 1 lerend netwerk met doelgroepbedrijven waar we werken rond financiële parameters (KPI’s). Het kennen van deze cijfers helpt natuurlijk ook weer om investeringen te monitoren en landbouwers hun (financieel) management bij te schaven. Dit lerend netwerk willen we enten op een bestaande structuur (bedrijfsleiderskring). We kiezen hiervoor omdat de ondernemers elkaar reeds kennen en het noodzakelijke vertrouwen voor een lerend netwerk reeds aanwezig is. Het thema dat we willen bespreken is innovatief.

Uitvoering

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten vzw

Contactpersoon

Koen Symons
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 61 20

Locatie