Duurzaam Landschapscentrum Vissenaken

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

206.000,00 euro

Promotor

Natuurpunt Beheer vzw

Duurtijd

01/12/2010 - 31/12/2013

Situering

Natuurpunt bouwt een nieuw duurzaam landschapscentrum, als een poort tussen  de dorpskern en het aansluitend natuurgebied. Een ontmoetingsplaats voor professionele en vrijwillige landschapsbeheerders en individuele bezoekers en natuurrecreanten in groep.

Dit project zal ongetwijfeld een bijkomende “boost” geven aan een gedragen streek- en landschapsidentiteit.  Het centrum zal de uitvalsbasis zijn voor het uitvoeren van het natuurbeheer in het aansluitend natuurgebied en de ruime regio.

Een professioneel  landschapsteam, bestaande uit doelgroeparbeiders (invoegafdeling en Lokale diensten-economie, maar eveneens Autonoom werkgestraften onder begeleiding) zal er een degelijke duurzaam onderdak krijgen. Ook de verschillende vrijwillige beheerteams zullen van hieruit hun beheerwerken kunnen uitvoeren. Scholen en klasgroepen vinden hier binnen het kader van educatief natuurbeheer de perfecte startplaats.

Alle noodzakelijke beheermaterialen voor vrijwilligers en professionelen , van zeisen en rijven, tot moerastractor en ijzeren paard, zullen hier een degelijk onderdak vinden wat de levensduur van deze soms gespecialiseerde en dure machines sterk zal verhogen.

In het atelier zal voldoende ruimte zijn voor professionele en vrijwillige medewerkers om deze machines en werktuigen degelijk en duurzaam te onderhouden op een milieuverantwoorde wijze. Ook opleidingen natuurbeheer en onderhoud van het bijhorende materiaal zullen hier kunnen doorgaan.

Het centrum zal deel uitmaken van de nieuwe trage weg die de dorpskern verbindt met het achterliggend natuurgebied. Individuele wandelaars en bezoekersgroepen overschouwen  vanop het uitkijkplatform (openluchtklas) het hele landschap waarin ze op stap gaan. In deze openluchtklas vinden ze heel wat informatie over de streek en  een dak boven het hoofd om te picknicken of even uit te blazen. Klassen en beheergroepen kunnen hier even samenzitten om een inleiding te geven of werkafspraken te maken.

De transparante polyvalente ruimte benadrukt de band, en zichtas tussen dorp en natuurgebied. In deze ruimte kunnen zowel het professionele team als de beheerteams terecht voor overleg, vergader- en infomomenten. Verschillende cursussen en natuurklassen (als de openluchtklas het niet toelaat) zullen hier onderdak vinden.

Een belangrijk deel van het niet bebouwde domein zal opgevat worden als een educatieve landschapstuin die de bezoekers uit de dorpskern naar het natuurgebied begeleidt.

Het gebouw zelf staat model voor duurzaam en klimaatvriendelijk bouwen van bedrijfsgebouwen. Naast het zonnedak wordt gekozen voor verschillende isolatieniveaus.

De sanitaire ruimtes, refter en vergaderruimtes en het atelier worden zo dicht mogelijk bij passiefnorm uitgevoerd. Externe energie zal bijna niet aangetrokken moeten worden. Er is veel aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. In de woningbouw beginnen deze technieken volop ingang te vinden. In bedrijfsgebouwen mist Vlaanderen nog heel wat voorbeeldprojecten.

Ons landschapscentrum wil ook die rol opnemen.

Door onze doelgroeparbeiders en de vrijwilligers actief in te schakelen bij de opbouw, worden zij automatisch mee betrokken in het duurzaamheidsverhaal. Dit is de meest directe manier om deze doelgroep in contact te laten komen met klimaatsparend werken en leven.

Verder willen we in het landschapscentrum ook andere doelgroepen samenbrengen rond het bouwen van duurzame bedrijfsgebouwen.

Gezien een deel van het gebouw (openluchtklas/uitkijkplatform) en de tuin permanent toegankelijk is willen we van hieruit gerichte boodschappen naar het publiek en onze doelgroepen overbrengen via een gerichte  bebording, en interactieve, informatieve en educatieve  elementen.

Via een aantal gerichte publicaties en evenementen zullen we het centrum en de streek ruime bekendheid kunnen geven en  de boodschap ruim verspreiden.

Doelstellingen

Heel wat bezoekers zullen kunnen gebruik maken van de onthaalinfrastructuur, het gebied zal een hogere belevingswaarde kennen.

 

Door de ontdubbelde nieuwe verbinding zal het project een belangrijke meerwaarde voor de dorpskern creëren.

 

Bouwen van een duurzaam nieuwbouw landschapscentrum met ecologische en duurzame materialen en technieken rond energiebesparing, waterrecuperatie en biodiversiteitsacties rond en in het gebouw als voorbeeldfunctie.

 

De opbouw van het centrum is zo ontworpen dat er een zonnedak wordt gebouwd met daaronder een box in ecologische en duurzame materialen (massief houtbouw die passiefnormen zo goed mogelijk benadert). Inbegrepen  Technieken van isolatie, waterrecuperatie, infiltratie en waterzuivering.  Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met specifieke biodiversiteitsacties door het aanleggen van een natuurtuin aansluitend met het natuurgebied en integratie van nest- en broedgelegenheid voor zand- en solitaire bijen, vleermuizen en vogels.

 

De bouw en het gebruik van dit centrum zal in vergelijking met de huidige situatie leiden tot een zeer grote verminderde CO2 uitstoot.

De voorbeeldfunctie moet leiden tot meer kennis bij de bevolking en uiteindelijk tot meer duurzame bedrijfsgebouwen.

Uitvoering

Natuurpunt Beheer vzw

Contactpersoon

Bert Delanoeije
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
015/29 72 75