Duurzaam naar school via het STOP-principe maakt toegankelijk leerlingenvervoer in het plattelandsgebied mogelijk.

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

213.172,51 euro

Promotor

Vzw Scholengemeenschap Driespan

Duurtijd

Juli 2012 - juli 2013

Situering

De Scholengemeenschap wil de krachten bundelen in zake het ochtend- en avondvervoer in Wingene en Zwevezele en het dagvervoer van leerlingen uit alle lokale basisscholen in Wingene, Zwevezele en Ruiselede. Wegens het uitgestrekt karakter van onze dunbevolkte plattelandsgemeenten dreigt de school niet voor elk kind vlot toegankelijk te zijn indien de school geen vervoer aanbiedt van en naar school.

Omdat kinderen via ervaringen leren, is het ook belangrijk om de vier muren van de klas even te kunnen verlaten voor een interessante leeruitstap. De scholen wensen deze zaken betaalbaar aan te bieden. De invoering van de maximumfactuur in het basisonderwijs en de onderfinanciering van plattelandsscholen zorgen er al te vaak voor dat scholen de leeruitstappen en zwemlessen quasi afschaffen. Dit zou een kwaliteitsdaling betekenen. De scholen van Driespan wensen dit door samen te werken en bijkomende subsidies te vermijden. De bus biedt kansen tot het organiseren van leeruitstappen. De infrastructuur in de centra van de gemeentes wordt zo voor alle kinderen in alle woonkernen toegankelijk gemaakt. Denk aan onder andere het zwembad, het unieke project Sportplaneet in de sporthallen, de bibliotheek, schoolprogrammatie in de culturele centra, bedrijfsbezoeken, … Om het leerlingenvervoer te kunnen realiseren werd via het project "Duurzaam naar School" een samenwerking opgezet met de Vlaamse Overheid, de lokale schoolbesturen en de lokale gemeentebesturen.

De koepel vzw nam van de ouderverenigingen in de betrokken gemeenten die over schoolbussen beschikten en deze dienstverlening wensten te stoppen het oude wagenpark over.

Via een haalbaar financieel model werden de twee oudste bussen in het eerste projectjaar vernieuwd. Het was de bedoeling om met voldoende overheidssteun de andere (heel oude) bussen ook te vervangen. Geleidelijk zouden de hoge onderhouds-kosten serieus dalen.

Toen de Vlaamse Regering onder druk van de crisis het project Duurzaam naar School, al na één jaar stopzette werd door de vzw Scholengemeenschap Driespan een eerste sanering doorgevoerd.

 

Momenteel werd het project, in overleg met de gemeentebesturen ook socialer en flexibeler gemaakt. Gezinnen met meerdere kinderen krijgen een sociaal abonnementstarief. Gezinnen die slechts sporadisch (bij bv. echt slecht weer) ochtend- en avondvervoer nodig hebben kunnen via een 20-beurtenkaart gebruik maken van de dienstverlening, … Het OCMW tenslotte, maakt de deelname aan het ochtend- en avondvervoer mogelijk voor gezinnen in begeleiding. In het Armoederapport van Cera staat beperkte mobiliteit op het platteland als een duidelijk knelpunt voor sociaal zwakkeren. De hantering van sociale tarieven en kortingssys-temen bieden een antwoord op deze nood.

 

Om het busvervoerproject verder te realiseren dient nu al één van de twee laatste oude bussen dringend vernieuwd te worden. De huidige cashflow is onvoldoen-de groot om dit aan te vatten. Via dit project willen

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen onderscheiden worden:

  • Creëren van betaalbaar leerlingenvervoer
  • Verlevendiging van het onderwijs via het dagvervoer
  • Verhogen van de leefbaarheid in de dorpen

Uitvoering

 

Vzw Scholengemeenschap Driespan

Contactpersoon

Lieven Verkest
Beernemsteenweg 117
8750 Wingene
0475/78 94 04