Dynamiet in de dorpen

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Ninove

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

150 000,00 euro

Promotor

Stadsbestuur Ninove

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

'Dynamiet in de dorpen' werkt aan een betere sociale cohesie in Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Nederhasselt en Voorde. Het project prikkelt de bewoners om na te denken over de toekomst van hun dorp. De bewoners werken samen aan beter toegankelijke 'trage wegen' en de creatie van een publieke ontmoetingsruimte. In Denderwindeke wordt de eeuwenoude 'Wegom' in het project geïntegreerd. In Voorde vormt de historische 'driehoek' kerk-kasteel-pastorij het decor.Via een samenspel van structurele bewonersparticipatie en gemeenschapsvormende initiatieven brengt dit project meer 'dynamiet in de dorpen'.

Doelstellingen

 • In vijf dorpen is een traject van bewonersparticipatie gerealiseerd, dat de participatiekansen van de bewoners met betrekking tot hun directe woon- en leefomgeving verhoogt en optimaliseert.
 • In vijf dorpen hebben de bewoners samen een toekomstvisie ontwikkeld en geformuleerd.
 • Vijf dorpen beschikken over een inventaris van actuele knelpunten en toekomstige actiemogelijkheden.
 • In vijf dorpen is de mondigheid van de dorpsbewoners verbeterd, zodat ze efficiënter in staat zijn lokale problemen en potenties te formuleren en de dialoog met relevante actoren zoals het stadsbestuur aan te gaan.
 • In minstens één dorp is de werking van de bestaande dorpsraad verbeterd en gedynamiseerd, want er komen meer mensen naar de vergaderingen van de dorpsraad, er is een groter activiteitenaanbod en er nemen meer mensen deel aan de activiteiten.
 • In minstens één dorp is een dorpsraad of een ander inspraak- of participatieorgaan geïnstalleerd.
 • Dankzij de dorpsraden beschikken minstens twee dorpen over een instrument om bewoners beter te betrekken bij de ontwikkeling van het dorp en meer inspraak te geven in het beleid.
 • In minstens twee dorpen bestaat een regelmatige vorm van communicatie onder en tussen de bewoners in de vorm van een dorpsgazet of een digitale nieuwsbrief.
 • In minstens twee dorpen is de sociale cohesie verbeterd.
 • In minstens twee dorpen is er meer ontmoetingsruimte voor jongeren.
 • In minstens één dorp wordt in de zomer van 2013 een ‘belevingsmoment’ georganiseerd onder de naam ‘Dorpsmuziek’: een kioskoptreden gecombineerd met andere vormen van animatie in openlucht.
 • ...

Uitvoering

Stadsbestuur Ninove

Contactpersoon

Ben Schokkaert
Oudstrijdersplein 6
9400 Ninove
054/31 32 91