Een agrarische antenne voor Wortel-Kolonie

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Putte

Projectgegevens

Projectkost

247 748,49 euro

Promotor

Kempens Landschap

Duurtijd

30/09/2017 - 30/09/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

In Wortel-Kolonie wordt binnenkort de hedendaagse landbouw in de kijker gesteld in een nieuwe satelliet-onthaalpoort op de site van de landlopersboerderij. De invulling van het landbouwaspect wordt in samenwerking met diverse belanghebbenden bepaald. De onthaalpoort wordt ondergebracht in een modern ontwerp dat volledig bekleed wordt met hout, en situeert zich in het prachtig landschappelijk kader van een kruidentuin en de weilanden van Wortel-Kolonie.

Doelstellingen

  • de realisatie van een toeristische satelliet-onthaalpoort waar de hedendaagse landbouw in de Koloniën wordt belicht.
  • de realisatie van een toeristische satelliet-onthaalpoort die multifunctioneel inzetbaar is en ook ruimte biedt aan allerhande gemeenschapsactiviteiten (bijeenkomsten verenigingen, verzamelplaats Widar,…). 
  • de oprichting van een stuurgroep van belanghebbenden om invulling te geven aan de tentoonstelling over de hedendaagse landbouw in de Koloniën. 
  • de landschappelijke opkuis en opwaardering van de site ten noorden van de boerderij door de verwijdering van de diverse loodsen en verhardingen en de realisatie van een publieke kruidentuin. 
  • de inschakeling van de site ten noorden van de boerderij in de verdere publieksontsluiting van de Koloniën.

Uitvoering

Kempens Landschap

Contactpersoon

Annemie Nagels
Peredreef 5
2580 Putte
015 22 82 32

Locatie