een dorpshuis voor Wachtebeke-Overslag

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

143.867,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Wachtebeke

Duurtijd

01-09-2013 - 30-06-2015

Situering

De parochiezaal te Overslag, gelegen Schoolstraat 3, is eigendom van de kerkfabriek O-L-Vrouw-Geboorte. De uitbating is in handen van vzw Snoopy. Deze vzw stopt het beheer en de uitbating van de parochiezaal eind 2013 en de kerkfabriek gaf de zaal met aanhorigheden in concessie aan het gemeentebestuur Wachtebeke als dorpshuis voor Overslag. Beheer en uitbating kan als annex van het gemeenschapscentrum. De doelstellingen zijn meervoudig: de participatie van de bewoners aan de uitbouw van het dorpshuis stimuleren, de wijk als lerende (zelf)organisatie, kwalitatief welzijnsbeleid, sociaal-culturele identiteitsversteviging en het bevorderen van de sociale cohesie in Overslag o.a. door preventie van een verdere verschraling van het traditionele verenigingsleven, het introduceren van vormen van dienstverlening (zitdagen gemeente- en OCMW-Sociale Dienst, sociale diensten ziekenfondsen, internetlokaal), een verbetering van de communicatie tussen de dorpsbewoners en het lokale bestuur, cultuurspreidingsprojecten.

Doelstellingen

  • door het verwerven van de concessieovereenkomst de parochiezaal in een 1ste fase op korte termijn uitbouwen tot dorpshuis (annex gemeenschapscentrum)
  • de wijk als lerende (zelf)organisatie – uitbouw op basis van behoefteonderzoek ‘Overslag inZicht’ 
  • de sociale cohesie bevorderen en het wijkgebeuren stimuleren door participatie van wijkbewoners en decentralisatie van dienstverlening naar deze wijk. 
  • start van een ruimere dorpskernherwaardering die de leefbaarheid van deze wijk verhogen

Uitvoering

Gemeentebestuur Wachtebeke

Contactpersoon

René de Pauw
Dorp 61
9185 Wachtebeke
09 337 77 35