Een duurzame toekomst voor 'de kring'

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Zoutleeuw

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

41 666,67 euro

Promotor

VZW De Kring

Duurtijd

01/06/2013 - 31/12/2014

Situering

Zoutleeuw centrum beschikt op dit ogenblik niet over een zaal die ruim genoeg is en geschikt is om te voorzien in een aantal noden die te maken hebben met het maatschappelijke leven:

  • koffietafels
  • familiefeesten (bruiloften, communies, ….)

Er kunnen ook regelmatig fuiven plaatsvinden.

Dit zijn tevens activiteiten die niet kunnen plaatsvinden in De Passant (in eigendom en beheer van de stad), maar ook de lokale Horeca beschikt hier niet over. Dat blijkt telkens opnieuw een probleem als er een groep van groter dan 40 personen de stad wil bezoeken en hier wensen te ontbijten/lunchen…. Het aanpassen en verbeteren van De Kring zal dus geen invloed of concurrentie uitoefenen t.o.v. de zelfstandige horeca-ondernemers op en rond de Grote Markt (en zelfs niet over de ganse gemeente).

Met de beoogde stadsuitbreiding: Solveld III (52 sociale wooneenheden, reeds vergund, uitvoering start eind 2013), Dry Croonen op de Grote Markt (23 wooneenheden, in opbouw), Walgang in de Stationsstraat (14 wooneenheden, voltooid tegen mei 2013), Faubourg op de Sint-Truidensesteenweg (10 wooneenheden), Aen den Hoorn (29 eenheden, start september 2013) en Ravelijn (50 wooneenheden, 125 seniorieën, 18 wooneenheden voor gehandicapten, start 2015), komen er op korte termijn tot middellange termijn  een 220-tal wooneenheden bij waarvan de helft gericht is op gezinnen met kinderen. Dit is een enorme groei voor het centrum en vereist de benodigde ondersteunende faciliteiten. Al deze initiatieven situeren zich op wandelafstand (op maximaal 400m) van De Kring. De Kring is  dus prima gelegen.

Ideaal zal hier ook ingezet worden op de toegankelijkheid van het gebouw voor senioren en anders-mobielen, wat tevens belangrijke doelgroepen zijn die kunnen bereikt worden met de voorziene aanpassingswerken.

Doelstellingen

Het project omvat de grondige renovatie van de gemeenschapszaal van vzw De Kring en de herinrichting van de bijhorende keuken.

De onderdelen hiervan zijn:

  • vernieuwing van keuken. Deze omvat de plaatsing van nieuwe toestellen en de plaatsing van een brede nooduitgangsdeur die aldus een veilige evacuatie langs de achterkant van de zaal toelaat. Het omvat tevens de heraanleg van de elektrische leidingen, het uitvoeren van stabiliteitswerken aan het dak, de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen, het plaatsen van nieuwe vloeren en van een nieuwe dampkap. Bekleden van de muren met wandtegels en een nieuw brandwerend plafond.
  • Een grondige renovatie van de toiletten. De bestaande toestand beantwoordt niet meer aan de moderne vereisten van toegankelijkheid voor mindervaliden en hygiëne. Een  luiertafel zal worden voorzien. Het hele toiletgedeelte zal ruimtelijk anders ingedeeld worden om aan deze eisen tegemoet te komen.
  • Een grondige vernieuwing van de toegang tot de zaal. De toegang vertoont aanmerkelijke niveauverschillen die de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers niet ten goede komen. De voorziene werken omvatten het wegwerken van deze niveauverschillen en het plaatsen van nieuwe deuren die beantwoorden aan de vereisten van brandveiligheid en geluidsisolatie.
  • Vernieuwing van de aftandse verwarmingsinstallatie. De bestaande verwarmingsinstallatie bestaat uit een heteluchtblazer en bijhorende verbrandingsketel van meer dan veertig jaar oud. Het verbruik is enorm en het is onmogelijk om de zaal gelijkmatig te verwarmen. De installatie veroorzaakt bij het op- en afslaan behoorlijke geluidshinder en is al een tijdje aan vervanging toe.
  • De heraanleg van de afvoerpijpen van regenwater en toiletten. De bestaande zijn een eeuw oud en voldoen niet meer aan de vereisten van degelijkheid en de vigerende milieunormering inzake de verplichte scheiding van afvalwater en hemelwater.
  • Algemeen kan gesteld worden dat een aantal werken zullen uitgevoerd worden om te beantwoorden aan de normen inzake toegankelijkheid en veiligheid.

 

Uitvoering

VZW De Kring

Contactpersoon

Willy Loosen
Tiensestraat 54
3440 Zoutleeuw
011/78 41 76