Een nieuwe toekomst voor de pastorie in Oosthoven

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Antwerpen

Locatie

Oud-Turnhout

Projectgegevens

Projectkost

82 521,86 euro

Promotor

Bosgroep Kempen Noord

Duurtijd

01/01/2019 - 31/12/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

Samen met verschillende partners willen we de pastorie in Oosthoven uitbouwen tot een levend(ig) landschapshuis dat mensen en organisaties lokaal verbindt rond de thema’s landschap, natuur, bos, stilte, erfgoed, trage wegen, toerisme, recreatie, streekproducten, … . Hiervoor voorzien we een ‘open concept’: we kiezen expliciet niet voor een klassieke, gesloten kantoorwerking maar willen huis en tuin openstellen voor bezoekers, omwonenden, scholen en verenigingen.

We willen relaties aangaan met de buurt (participatieve invulling van de tuin, banken en rustpunten, …), de Reuzenpas (buitenklasje in de tuin), de Heischuur, etc. Het zullen immers mensen zijn die van dit project een ‘levend(ig)’ project zullen maken!

Dit project wil een hefboom zijn om de dorpskern van Oosthoven een levendige toekomst te bieden en wil zich ook inschrijven in lopende processen in de ruimere regio.

Doelstellingen

Het kruisen van twee sporen, met name de jarenlange zoektocht naar een nieuwe locatie voor de vzw's Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) en Bosgroep Kempen Noord (BGKN)enerzijds en de zoektocht van de gemeente Oud-Turnhout naar een geschikte herbestemming voor de voormalige pastorij in Oosthoven anderzijds, leidde tot dit ambitieuze project. Van bij de start was het voor alle stakeholders duidelijk dat de ambitie veel hoger moe(s)t liggen dan een loutere verhuis van de betrokken vzw's, maar dat deze kans aangegrepen moest worden om de dorpskern van Oosthoven nieuw leven in te blazen. De ligging (onder de kerktoren en aan het dorpsplein, aan de rand van het stiltegebied van Landschap de Liereman), de uitstraling (mooi, statig gebouw dat iedereen in het dorp kent), de schoonheid (o.a. van de tuin die tot voor kort voor de meeste mensen een verborgen parel was), de opportuniteiten (zowel van het huis als de tuin als de aangrenzende plekken: kerk, kerkplein, gemeenschapscentrum, school, …) en vooral de 'goesting' van alle betrokkenen om hiervan iets moois te maken, zorgde voor de juiste dynamiek om de juiste puzzelstukken in elkaar te laten vallen.

Uitvoering

Bosgroep Kempen Noord

Contactpersoon

Marieke Verreet
Lichtaartsebaan 45
2460 Kasterlee
014/85 90 17

Locatie