Een proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

35 000,00 euro

Promotor

Gemeente Herselt

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Zuid

Situering

Maatschappelijk kwetsbare groepen hebben het moeilijk om een geschikte woning te vinden, ook op het platteland. De private huurmarkt is er beperkt. De lage kwaliteit van de woningen heeft hoge energiekosten tot gevolg. De woningen zijn in handen van een aanzienlijk aantal (kwetsbare) eigenaars van een vaak te grote, aangepaste en slecht geïsoleerde woning. Door een intensief traject willen we de woningkwaliteit verbeteren. Met mensen in armoede met een te hoge factuur, zoeken we naar een oplossing voor ernstige problemen van woonkwaliteit en energiezuinigheid. We investeren in een gestroomlijnde dienstverlening tussen de diensten van OCMW en gemeente en de samenwerking met andere partners.

Doelstellingen

  1. de woonsituatie van maatschappelijk kwetsbare groepen verbeteren door vanuit hun ervaringen concrete dossiers aan te pakken. 
  2. stimuleren van het energiebewustzijn en bewustzijn m.b.t. het eigen gedrag stimuleren bij mensen uit kwetsbare groepen.
  3. uitbouwen van een tandemwerking tussen medewerkers van gemeentelijke diensten Huisvesting/Bouw… en maatschappelijk werkers/energiemedewerker van het OCMW voor dossiers van energiearmoede en/of woonkwaliteit.  
  4. Een model van proactieve en integrale aanpak van energiearmoede en woonkwaliteit  opzetten dat ook na afloop van het project wordt gecontinueerd.
  5. Opmaken van een nota van good - practices zodat de werkwijze ook op ander plaatsen geïmplementeerd kan worden.

Uitvoering

Gemeente Herselt

Contactpersoon

Hugo Van Rompaey
Kerkstraat 1
2230 Herselt
014 53 90 35

Locatie