Een verhaal langs een stroom

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

33.306 euro

Promotor

Stadsbestuur Oudenaarde

Duurtijd

1/1/2010-30/6/2012

Situering

Het doel van dit project is het opzetten van een landelijke, toeristische route in de scheldevallei grondgebied Oudenaarde en Zwalm, bestaande uit verschillende onderdelen: een permanente fiets – en wandelroute, en een occasionele bootroute. Onderdelen van het project: creëren van een digitale fietsroute (lus rond de kernen langs de Schelde) met mobiele informatie (via een GPS systeem) creëren van een digitaal wandelparcours (Oudenaarde-Ename) uitwisseling van expertise en toepassing van de technologie in ontwikkeling van de digiroute 42 en aansluiting met het project bij de wandelroute van The Outsider. Beide projecten hebben hiervoor een subsidie aanvraag plattelandsprogramma ingediend. aansluiting route bij ontwikkelingsplannen Donkvijver (reeds opgenomen in een masterplan), waarbij een duidelijke ‘fysieke’ link wordt gemaakt tussen de toegang Oudenaarde en het gebied rond de Donkvijver verbindingsas Oudenaarde-Ename via de stroom d.m.v. boot, en dit een 4x bij speciale reeds bestaande evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Museumdagen, Feeste t’Ename…) infopanelen, langs de route in de dorpen en aan de verschillende landelijke ‘stops’ recreatieve infrastructuur voorzien (zit- en picknickbanken, fietsenstallingen) langs de route en aan de ingangen bepaalde ‘gebieden’, vb. Ename Bos, Speybos, … uitwerken toeristische arrangementen met historische en actieve plattelandsbeleving, o.m. opwaardering jaarmarkt in het dorp Ename, d.m.v. promotie en inzet landelijke streekproducten opwaardering hoevetoerisme, door aandacht voor boerderijen, hoeves, … gelegen langs het parcours in het project te betrekken (via Landelijke Gilden) voorzien in omkadering (info over fietsverhuurmogelijkheden, recreatief aanbod op het parcours, landelijke arrangementen … ter beschikking stellen aan de bezoeker) inzetten communicatiemiddelen om dit aanbod bekend te maken (brochures, promotiemateriaal) opwaarderen staat fietspaden De meerwaarde van dit parcours is dat er een duidelijke link wordt gelegd tussen de verschillende kernen, zowel de dorpen als het omliggende landschap, behorend tot een grondgebied, ze hebben allen een andere ontwikkeling gekend, maar zijn verbonden door de stroom, de Schelde.

Contactpersoon

Geertrui van Kerkhoven
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
055/317251