Een vlucht doorheen de Landbouwkolonies van Wortel en Merksplas

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

24 926,00 euro

Promotor

Kempens Landschap vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Het beschermde landschap van Wortel- en Merksplas-Kolonie is een voormalig landontginningsgebied met een hoge erfgoed- en natuurwaarde dat in aanmerking komt als UNESCO Werelderfgoed. Verschillende acties werden reeds ondernomen om de uitstraling van het gebied te vergroten en de toegankelijkheid te verbeteren. Dit project speelt in op de landschappelijke beleving en educatie door middel van een virtuele tour van de Kolonies. De virtuele tour kan eenvoudig in allerlei multi-media technieken worden geïmplementeerd en zo een breed publiek bereiken.

Doelstellingen

 

Landschappelijke ontsluiting van Wortel- en Merksplas-Kolonie: Meer en meer groeit het besef dat de voormalige landbouwkolonies unieke landschappen zijn met een rijk verleden. Elk jaar tekenen we dan ook meer bezoekers op. Ook het draagvlak naar een UNESCO erkenning neemt toe. Verwacht wordt dat bij een UNESCO erkenning Wortel- en Merksplas-Kolonie samen 100.000 bezoekers per jaar kunnen optekenen. In 2016 openen het bezoekerscentrum, horecazaak en fietsservicepunt. De restauratie van de Kapel heeft reeds geleid tot een hogere vraag naar exploitatie van de site. Bij mooi weer worden de recreatieve routes druk bezocht. Een betere toegankelijkheid en onthaal van de bezoekers/recreant dringt zich dan ook op. Tegen 2016 moeten de Kolonies klaar zijn voor een sterk en kwalitatief onthaal voor zowel lokaal als internationaal toerisme. Met een interactieve tour wordt het rijke landschappelijke geheel van de landbouwkolonies op interactieve wijze educatief ontsloten aan een breed publiek. 

Herbestemming ruraal erfgoed: Zowel Wortel- als Merksplas-Kolonie worden getransformeerd naar toeristische ankerpunten binnen de Noorderkempen. Het leegstaand berschermd erfgoed speelt daarin een waardevolle rol. Naast het gebruik van de boerderij in Wortel-Kolonie als kinderboerderij en infopunt is de opening van het zuidelijk woonstalhuis van de grote hoeve van Merksplas-Kolonie alvast een belangrijke stap in die richting. In het bezoekerscentrum zal de touchscreen met de virtuele tour een prominente plaats innemen.

 

Uitvoering

Kempens Landschap vzw

Contactpersoon

Leen Cannaerts
Peredreef 5
2580 Beerzel
015 22 82 36

Locatie