Een warm huis voor de inwoners van Werm

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Limburg

Locatie

Hoeselt

Projectgegevens

Projectkost

325 843,25 euro

Promotor

Vzw Het Werm Huis

Duurtijd

01/08/2016 - 30/06/2018

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Leefbare dorpen

Situering

Werm, 700 inwoners (261 gezinnen) heeft geen echte dorpskern. De enige voorzieningen zijn een basisschool en een kerk met slechts sporadisch een viering. De enige plek waar inwoners en verenigingen elkaar kunnen ‘ontmoeten’ en samen activiteiten ondernemen, is de plaatselijke druk gebruikte zaal. De zaal, in 1970 gebouwd door de inwoners van Werm met eigen middelen vereist dringend structurele ingrepen. Voorliggend project formuleert een plan van aanpak voor renovatie van deze zaal met de nodige aandacht voor het formuleren van strategieën naar toekomstige invullingen waarbij linken met de landelijke omgeving, duurzaamheid en vooral de kansen tot ontmoeting een rode draad zijn.

Doelstellingen

Hoofddoel is een duurzame verankering van de nog enige ontmoetingsplek in de dorpskern van Werm in het dorpshuis of 'Werm Huis'. Hiervoor moeten een aantal structurele aanpassingen gebeuren aan het gebouw zodat er op inhoudelijk vlak bestaande organisaties en initiatieven behouden worden en ook een aantal nieuwe dingen zullen worden georganiseerd. 

Het Werm Huis zal open staan voor iedereen van het dorp ongeacht leeftijd, beperking, overtuiging of middelen.

We trachten dit te omschrijven volgens het SMART-principe zonder het telkens te catalogeren onder de termen 'specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden'. 

 •  Zo veel mogelijk mensen van Werm op regelmatige basis kansen tot ontmoeting te bieden in en om het 'Werm Huis' in een eigentijds, comfortabel en toegankelijk gebouw.

 • De modulaire inrichting en het multifunctioneel karakter van de zaal heeft tot gevolg dat voortaan niet enkel de volledige zaal verhuurd moet worden (hetgeen zal resulteren in een lager energieverbruik) maar dat er ook delen van de zaal afzonderlijk verhuurd zullen kunnen worden (wat interessant is voor bv. kinderopvang, turnzaal, vergaderlokalen).

 • We willen de link met de landbouw in Werm aanhalen. De vzw wil zich engageren om de 2 aanwezige vrij grote fruitkwekers in nauwer contact te laten komen met de omwonenden. Scholen hier uit de omgeving en zeker ook de aanwezige school in Werm kunnen hier bv. op bezoek gaan en de boomgaarden te bezoeken in de lente, en zeker bij de fruitpluk. Hier wordt dan meteen ook het lokale, duurzame fruit uit eigen omgeving gepromoot.

 • De lokale school wil op de speelplaats (die tevens ook dienst als parkeerplaats voor de zaal) een MOS-project opstarten met specifieke aandachtspunten naar groenbeleving toe, verantwoord omgaan met afval en linken met streekeigen beplanting. Dit initiatief loopt vanop de speelplaats door om de zaal waar er aan de achterkant een groot bijenhotel zal worden gebouwd en wellicht in samenspraak met de Landelijke Gilde en/of enkele geëngageerde grootouders een weliswaar beperkt moestuintje. Het MOS-project zal in de loop van het schooljaar 2016-2017 opgestart worden en begeleid worden door betrokken verantwoordelijken. De school onderzoekt ook of hier kan samengewerkt worden met natuurvereniging Orchis of de Hoeseltse Leefmilieu- adviesraad voor inhoudelijke en educatieve ondersteuning.

 • De directe omgeving rondom de zaal wordt ingericht met banken (om ook “buiten” kansen tot ontmoeting te bieden). De groenaanleg en beplanting zullen gebeuren met streekeigen, onderhoudsvriendelijke planten en struiken (bomen).

 • Een lokale wandelclub uit Hoeselt zal ook in de toekomst een in te richten wandeling laten vertrekken/aankomen vanuit Werm.

 • De renovatie moet een daling van het energieverbruik tot gevolg hebben (isolatie, warmtepomp, regenwaterrecuperatie, energiezuinige verlichting ...). Het specifieke concept en ontwerp van de zaal dat in bijlage bij het aanvraagformulier gevonden kan worden, draagt hiertoe bij.

 • Het OCMW dat de zaal gebruikt voor de kinderopvang (ongeveer 182 dagen per jaar) vraagt om extra ruimte om kinderen op te vangen, zeker op de drie piekmomenten van opvang op maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddag (op deze dagen verblijven er 20 à 25 kinderen in de opvang.).

 • De lokale dorpsschool gebruikt elke schooldag de polyvalente ruimte als turnzaal en eetzaal.

 • We engageren ons om minstens 20% meer activiteiten te organiseren in onze zaal (Nu: 45-tal verhuringen met betaling of winstbijdrage). Op dit ogenblik gebruiken 13 verenigingen de zaal. Na de renovatie hebben we bevestiging dat ongeveer 20 verenigingen ons dorpshuis zullen gebruiken (komen er dan bij: Heemkundige kring, vormselcatechese, lokale AA-groep, kerkfabriek en kerkraad voor vergaderingen, en ook lokale bibliotheek heeft zich ook geëngageerd om in de toekomst enkele lezingen te geven in de zaal).

 • De lokale KVLV-afdeling gebruikt de zaal als ruimte om koffietafels (kosteloos) te organiseren na een uitvaart. (ongeveer 8 per jaar)

 • De ouderraad het Verwermerke zal minstens één keer per jaar Werm Kermis nieuw leven inblazen. Dit iniatief is in oktober 2015 uitgetest en hiervoor was wel degelijk interesse en publiek. Dit gebeuren zal dus nog uitgebreid worden.

 • In samenspraak met reeds genomen initiatieven van het OCMW in andere deelgemeenten zal onderzocht worden om op regelmatige basis een dorpsrestaurant te organiseren. Hierdoor hopen we een specifieke doelgroep te bereiken die vaak wat vereenzaamd is en / of minder sociale contacten kent. Gezien de vergrijzingsgolf die zich overal ten lande uit, kan er verwacht worden dat dergelijke initiatieven de komende jaren meer en meer aandacht zullen krijgen.

 • Er wordt onderzocht om op regelmatige tijdstippen het dorpshuis te openen als dorpscafé waar een kaartje kan gelegd worden of een kop koffie kan gedronken worden. Bevraging van de bevolking na realisatie van de renovatie moet uitwijzen hoe en wanneer dit best zou gebeuren.

 • Naast de reeds bestaande activiteiten van de respectievelijke verenigingen (eetdagen, (feest)vergaderingen, kooklessen …)  zullen er door deze verenigingen een aantal nieuwe initiatieven opgestart worden: dauwtripwandeling met ontbijt, breiclub, vormingsavonden …

 • Bij de afwerking van het project zal er in Werm een heus dorpsfeest georganiseerd worden.

Uitvoering

Vzw Het Werm Huis

Contactpersoon

Marcel Neven
Bronstraat 1
3730 Hoeselt
012 23 85 90

Locatie