''Eet lokaal, denk globaal' als motor voor plattelandsontwikkeling

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Locatie

Overpelt

Projectgegevens

Projectkost

121 648,00 euro

Promotor

Stijn v.z.w.

Duurtijd

01/01/2015 - 30/06/2017

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

 

Het project 'Eet lokaal, denk globaal als motor voor plattelandsontwikkeling' focust op een aantal kansen die het platteland biedt en hierdoor gelijktijdig oplossingen aanbrengt voor een aantal pijnpunten. Om deze kansen en oplossingen tot stand te brengen, wordt getracht om via de voordelen van een project rond korten keten te werken. Op een akker van een plaatselijke biologische landbouwer worden groenten en kleinfruit geteeld door een biologische tuinder die dan, aangevuld met andere lokale producten van land- en tuinbouwers, worden gebruikt in een plaatselijke nog op te starten horecazaak, die beoogt om deels bepaalde kansengroepen te werk te stellen. Op een deel van diezelfde akker worden volkstuintjes aangelegd. Deelnemers aan het project zijn plaatselijke land- en tuinbouwers, het gemeentebestuur van Zutendaal, v.z.w. Stijn, OCMW Zutendaal, PWA Zutendaal, Dienst Tewerkstelling GAOZ, OXFAM-wereldwinkel Zutendaal,  de plaatselijke VELT-afdeling, volkstuinders en vrijwilligers.

Het gebruiksklaar maken van een deel van de akker voor de volkstuinders en hun ondersteuning en die van de land- en tuinbouwers die lokale producten gaan voortbrengen, is de taak van het gemeentebestuur van Zutendaal, dat als copromotor optreedt. Het verbouwen en inrichten van het eetcafé/brasserie in de kapelanij en het vermarkten van de lokale producten is de verantwoordelijkheid van de v.z.w. Stijn, die promotor is. Tussen de promotor en de copromotor zijn een aantal partners actief, die samen met sociale tewerkstelling als smeerolie het project inhoud moeten geven en draaiende houden.

Doelstellingen

 

De doelstellingen van het project zijn in één zin terug te brengen tot "Het via vrijwillige samenwerkingsverbanden en sociale tewerkstelling op een economisch verantwoorde manier voortbrengen van gezonde en duurzaam geteelde en vermarkte landbouwproducten, die een band met het landschap hebben en de streekidentiteit versterken". Vertaald naar echte doelstellingen en naar de doelstellingen van het provinciaal plattelandsbeleidsplan 2014-2020 betekent dit:

  • Ondersteunen van kwaliteitsvol ondernemerschap in het landelijk gebied:

Het project zorgt er voor dat plaatselijke landbouwers lokale afzet hebben voor hun producten en samenwerken met een plaatselijke verwerker. Dit gebeurt op een kwaliteitsvolle manier doordat op een natuurvriendelijke manier geteeld wordt en er netwerkvorming is tussen producent en verwerker van de agrarische producten. Het gaat hier om de verdeling, verwerking, afzet en stimulering van hoeve- en streekgebonden producten. Dit kadert in de verbreding van de activiteiten van de landbouwsector. Temeer daar enkele van de betrokken landbouwers ook zijn of worden ingeschakeld in het landschapsbeheer met schapen of het onderhoud van kleine landschapselementen.  Met het project wordt ook aan gemeenschapsvorming gedaan (kapelanij, dorpsrestaurant, samen tuinieren,….) en met het inschakelen van sociale tewerkstelling zijn er toekomstmogelijkheden voor kansarme doelgroepen én voor bijkomende dienstverleningen op het platteland, zoals o.a. soepbedeling voor scholen en senioren, samenstellen van picknickmanden voor wandelaars, enz…

  • De open ruimte vrijwaren en de beleving verhogen:

De gemeente Zutendaal beschikt nog over veel open ruimte, meestal in gebruik door landbouwers (landbouwkamers). Door in te zetten op lokale milieuvriendelijke voedselproductie kan de landbouw ook haar steentje bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de milieukwaliteit. Het project stimuleert ook de streekidentiteit en het behoud van het karakter van het buitengebied. Dit verhoogt op zijn beurt weer de belevingswaarde van het platteland en brengt mensen dichter bij de landbouwer. Ook het inrichten van de volkstuinen kan hiertoe bijdragen.

  • Welzijn op het platteland verhogen:

Het project zorgt voor versterking van het sociaal weefsel en brengt mensen samen: in de volkstuinen, op de akker, in de kapelanij en het dorpsrestaurant, door de korte afstand tussen landbouwer en consument,…. De kleinschaligheid van het project en de inzet van vrijwilligers zorgen voor meer betrokkenheid en cohesie. Het biedt ook een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. In het project is de mogelijkheid voorzien om op termijn soepbedeling, maaltijden aan huis te leveren of andere sociale voorzieningen op te starten.

Uitvoering

Stijn v.z.w.

Contactpersoon

Bjorn Ramaekers
Breugelweg 200
3900 Overpelt
011 55 99 63

Locatie