Eetbaar landschap

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

212 000,00 euro

Promotor

Inagro vzw

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Streekbewoners en recreanten maken via dit project kennis met de landschappelijke eigenheid van de Westhoek. Deze kennismaking achten wij als noodzakelijk om de algemene kennis rond landbouw, voedselproductie en natuur aan te scherpen. De afstand tussen consument en producent wordt steeds groter en hieraan willen wij tegemoet komen. Vertrekpunt zijn twee tentoonstellingen rond het eetbare in het landschap. De tentoonstelling in Kemmel focust op het heden, in Ieper ligt de focus op het verleden. De rode draad doorheen deze kennismaking met het landschap ligt op het eetbare, gecultiveerd of wild. Via deze tentoonstellingen, de –laagdrempeligere- mobiele tentoonstelling en het kinderatelier willen we gericht informatie overbrengen en mensen effectief het landschap insturen.

De activiteitenkalender in de projectperiode moet de aandacht trekken voor dit thema in de streek. Via een blijvend aanbod willen we deze informatie laten leven in de streek, ook na de projectperiode. Om deze informatie gericht over te brengen en een gevoel van betrokkenheid te creëren, stemmen we de informatie af voor verschillende doelgroepen: lokale gidsen, scholen, jonge gezinnen, volwassenen, kinderen.. 

De samenwerking tussen de verscheiden maar complementaire partners zorgt ervoor dat het landschap vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd in relatie tot voedselproductie. Organisaties zoals Inagro, Plattelandsklassen en Landelijke Gilden krijgen de kans om in te zoomen op een specifieke streek. Andere partners zoals het stadsarchief van Ieper kan hierdoor haar activiteiten net in een groter gebied uitdragen. Het aanvullen van de applicatie ‘De Bergen’ vormt het sluitstuk van onze gezamenlijke zoektocht naar een belangrijk deel van de streekidentiteit en bundelt de informatie in een overzichtelijk geheel.

De regio van dit project omvat volgende gemeentes: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Het eetbare in het landschap De Bergen herkennen en respecteren. (KENNIS)

 • Producent en consument dichter bij elkaar brengen. Betere wederzijdse kennis van voedselproductie en –consumptie via dialoog. (VERBINDEN – elkaar BELANGEN kennen)

 • Stimuleren tot kennismaking met lokale, ambachtelijke productie. (STREEKIDENTITEIT ↑)

 • Een verhoogde waardering creëren voor voedsel. (ATTITUDE)

Concrete resultaten:

 • 2 tentoonstellingen (hedendaagse in Kemmel, historische in Ieper)

 • 2 afgeleiden van tentoonstelling: mobiele tentoonstelling en kinderatelier

 • 1 drager (brochure of digitaal) met activiteitenkalender 2016-2017

 • Blijvend aanbod van min. 5 activiteiten (oog voor diverse doelgroepen en projectdoelstellingen): lezingen,..

 • Min. 2 draaiboeken voor workshops rond eetbaar landschap (via intergenerationeel traject en ‘Eten door de eeuwen’ heen)

 • Min. 5 nieuwe samenwerkingsverbanden op activiteitniveau

 • Blijvend aanbod van 1 applicatie (databank over de streek) + verspreiding van deze applicatie in het landschap en op de producten uit EL

 • Min. 7 acties ter bekendmaking van het blijvend aanbod

 • Min. 2 publicaties (o.a. ‘Lokale korte keten van toen’ en een kookboekje over lokale voeding 

Uitvoering

Inagro vzw

Contactpersoon

Helena Vandekerckhove
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
051 27 32 66

Locatie