Emissiearme en diervriendelijke productie van kwaliteitszuivel

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

70.358,75 euro

Promotor

Filippe Van de Craen

Duurtijd

3 jaar

Situering

Dit project introduceert duurzame landbouw op melkveebedrijven door te focussen op rantsoenen en dierenwelzijn met een hogere melkkwaliteit als gevolg. Voor de Meetjeslandse melkveebedrijven zal nagegaan worden hoe duurzamer kan geproduceerd worden naar nutriëntenbenutting, diervriendelijkheid en kwaliteit van de melk toe. De kennis uit onderzoek hieromtrent zal toegepast worden op pilootbedrijven en de effecten op teeltplan, vruchtwisseling en bemestingsplan zullen nagegaan worden. Ook de economische duurzaamheid zal bekeken worden. Vanuit de ervaringen op demobedrijven, kunnen geïnteresseerde melkveehouders het rantsoen bijsturen.

Contactpersoon

Filippe Van de Craen
Ambachtsweg 20
9820 Merelbeke
09/2525919