En daarbuiten loopt een schaap… (Het schaap als duurzame plattelandspartner binnen het Tielts plateau)

Categorieën

Thema

Ruraal ondernemerschap

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Vzw Vlaamse Schapenhouderij

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2013

Situering

Het project bestaat uit 5 werkpakketten, met telkens diverse subacties:

 • Professionaliseren van de schapenhouderij. Dit wil men bereiken door volgende acties te doen: zes keer samenbrengen van de schapenhouders in praatcafé’s; organiseren van een praktijkdag omtrent klassering van levende en geslachte dieren; houden van een demo-audit bedrijfscertificatie voedselveiligheid (sectorgids FAVV); de realisatie van 8 nieuwsbrieven;
 • Bevorderen van de korte keten in de afzet van slachtlammeren. Hiervoor wil men geïnteresseerde beenhouwers en slagers samenbrengen voor een demonstratie van versnijding van een lamskarkas. Daarnaast wil men ook korte keten afspraken tussen kweker en beenhouwer organiseren;
 • Commercialisatie van karkassen op basis van deelstukken. Dit wil men doen door prospectie van lamsvleesverwerkers, inclusief natuurbeheerschapenvlees en door de creatie van nieuwe producten met verwerkt lams- en schapenvlees;
 • Legaliseren van het slachten van schapen. Hier heeft men drie acties uitgewerkt. Ten eerste marktonderzoek doennaar afzetkanalen van schapen ten behoeve van offerfeesten. Vervolgens het opzetten van overlegstructuren tussen allochtonen en schapenfokkers. En ten derde het realiseren van een legale slachtvloer;
 • Natuur- en terreinbeheer met schapen. Hierbij wil men bemiddelen in beheer van natuurgebieden en andere terreinen, een contactpunt vraag/aanbod beheer opzetten, en de actie ‘Rent a sheep’ voor particulieren op touw zetten;
 • Projectadministratie en boekhouding.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

 • Professionaliseren van de schapenhouderij;
 • Bevorderen van de korte keten in de afzet van slachtlammeren;
 • Commercialisatie van karkassen op basis van deelstukken;
 • Legaliseren van het slachten van schapen;
 • Natuur- en terreinbeheer met schapen.

Uitvoering

Vzw Vlaamse Schapenhouderij

Contactpersoon

Geert Storme
Ieperseweg 87
8800 Beitem-Rumbeke
0449/33 34 70