Energie in het Wase landschap

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

67 600,00 euro

Promotor

CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN VAN DE BOERENBOND

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Grensregio Waasland

Situering

Met dit project willen we via een vernieuwend en kwalitatief kant en klaar aanbod leerkrachten uit het secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond het thema duurzaamheid en meer specifiek duurzame energiewinning. Hiertoe willen we minimaal drie excursies op maat voor de tweede graad van het secundair onderwijs (SO) uitwerken rond het thema duurzame energiewinning op het platteland en in de landbouw en meer specifiek rond de thema’s zonne-ergie, windenergie en biomassa. Aanvullend op de excursies werken we voor elk van de drie thema’s een educatieve bundel voor leerkrachten uit, een werkbundel voor leerlingen en een educatieve koffer om proefjes te doen in de klas en de buitenomgeving. Bij elke van de drie specifieke thema’s voorzien we een erfgoedluik, waarbij we terugblikken naar hoe vroeger aan energiewinning werd gedaan via zon, wind en biomassa.

Doelstellingen

Ontwikkelen van minstens drie verschillende excursies naar landbouwbedrijven en het omringende platteland (bv. windmolens, windturbines,...), met bijhorende educatieve materialen rond de thema's: windenergie, zonne-energie en biomassa. Het aanbieden aan minstens drie scholen om de excursies te testen. Het opzetten van minstens drie begeleidingsmomenten voor landbouwers en (landbouw)gidsen, in het kader van het begeleiden van deze excursies.

Uitvoering

CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN VAN DE BOERENBOND

Contactpersoon

Tania Vis
Diestsevest 40
3000 Leuven
052 42 30 16