Energiearmoede in de Westhoek

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

OCMW Poperinge

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2014

Situering

Voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroepen is energiebesparing een meer dringende kwestie dan voor de doorsnee Vlaming. Energiebesparen is anticiperen op eventuele latere problemen bij het betalen van de energiefactuur. Het aantal  budgetmeters (actief en niet actief) in de gemeenten van de Westhoek waar Eandis de distributienetbeheerder is tonen aan dat de cijfers van de Westhoek iets boven het West-Vlaams en het Vlaams gemiddelde liggen.

Het project energiearmoede in de Westhoek wil:

  • Een netwerk energiearmoede opbouwen: op lokaal en regionaal niveau moeten de actoren op elkaar worden afgestemd en er moet een link worden gelegd tussen regionaal beleid en hogere overheden. De bedoeling is om via een platform energiearmoede tot meerafstemming, samenwerking en coherente inzet van mensen en middelen te komen.
  • Kwetsbare doelgroepen in de Westhoek door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen laten ondersteunen. Samen met OCMW’s uit de regio beoogt men drie doelstellingen: zicht krijgen op de energiearmoede in de gemeente, met de betrokkenen acties uitwerken om de energiekost te verminderen door zowel te werken op het energiegedrag als op energiebesparende investeringen aan de woning, structurele verbeterpunten voor de aanpak in de gemeente. Aanpak per gemeente = traject van één jaar: bepalen van de doelgroep, starten met een energiescan of een opvolgscan, zowel inwerken op het energiegedrag als op mogelijke investeringen aan de woning (aanpak energiebesparende investeringen), verbeterpunten voor structurele aanpak in de gemeente.
  •  Instrumenten opzetten ter ondersteuning van de communicatie naar kwetsbare doelgroepen: de uitbouw van demo-maquettes en demo-materiaal (vb elektriciteitskast, muurmaquette, dakmaquette, energiekoffer); bestaande info toegankelijker maken; sensibiliseringsmateriaal; workshops kwetsbare doelgroepen (bvb. Elektriciteit, Energiemarkt en sociale maatregelen, Van zonnestraal tot energiefactuur, Verwarming, Meten is weten)
  • Individueel of collectief advies / begeleiding kwetsbare doelgroepen. Inhuren van externe expertise.
  • Opleiding medewerkers lokale besturen en partners actief in de Westhoek: 2 maal per jaar een opleiding: medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste evoluties op gebied van wetgeving, premies, technologieën, begeleidingsmethodieken,….

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • Netwerk energiearmoede opbouwen
  • Bestaande informatie in het bereik van kwetsbare doelgroepen brengen, ondersteuning van de bestaande informatie en communicatie door zaken te demonstreren, door eenvoudige en attractieve tools te gebruiken en door groepsgericht te gaan werken
  • Het bereiken van de meest kwetsbare doelgroepen. De mensen die nu al te veel door de mazen van het net glippen
  • De medewerkers van de lokale besuren versterken op gebied van energie en energiearmoede

Uitvoering

OCMW Poperinge

Contactpersoon

Bart Vallaeys
Veurnestraat 22
8970 Poperinge
057/30 98 60