Energiek gebruik van resthout uit landschapsbeheer

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 15/06/2014

Situering

Resthout uit landschap, in samenwerking met lokale plattelandsbewoners, energetisch gaan benutten. De specifieke behandeling en logistiek, zodat de houtsnippers bruikbaar worden voor lokale en kleine biomassabranders, wordt gedemonstreerd, georganiseerd en gestimuleerd. Hiertoe wordt vernieuwende methodiek en de beschikbaarheid van een gemeenschappelijk te gebruiken aangepaste versnipperaar aangeboden. De toepassing ervan betekent een belangrijke meerwaarde voor milieu inzake CO2 uitstoot. Bovendien wordt cyclisch afzetten of knotten van houtige elementen veel interessanter en wordt een nieuwe dynamiek door lokale eigenaren of gebruikers inzake landschapsbeheer  in het vooruitzicht gesteld.

Doelstellingen

Het is de bedoeling lokaal resthout uit landschap energetisch te gaan benutten. Houtsnippers te gebruiken voor lokale en kleine biomassabranders ( 30 à 100 kW). Hiertoe demonstreren, organiseren en stimuleren van de passende methodiek, logistiek en behandeling van de snippers. Curciaal is het ter beschikking stellen van een specifieke versnipperaar voor een passende kalibratie, maar dat ook meteen de basis legt voor een aangepaste behandeling en logisitiek. Het opzet wordt een inspirerend voorbeeld in overleg en gedeeld met de partners.

 

Concrete doelstellingen en resultaten:

 • De sensibilisering en stimuleren rond de toepassing van houtige biomassa in verschillende gemeenten
 • opmaak van folder
 • diverse artikelen
 • web of nieuwsbrief
 • aanwezigheid publieksmomenten
 • demo’s organiseren.
 • Methodiek opzetten voor de behandeling van eerder kleine volumes houtige biomassa. Hierbij is het de bedoeling de zogenoemde grijze energie ( energie nodig bij de exploitatie en behandeling) zo laag mogelijk te houden. Hierbij voorbeeld opzetten en navolging stimuleren. Verder uitbouwen en delen van  bestaande kennis en ervaring in samenwerking met diverse instanties. We denken in het bijzonder aan het RLM en het betrekken en de samenwerking met verschillende andere partners (gemeentebesturen, polderbesturen, …)
 • Investeren en ter beschikking stellen van geschikte versnipperaar, chipper voor gemeenschappelijk gebruik. Het is de bedoeling een dwarse chipper voor kleine kalibratie met directe opvang  (momenteel nog niet toegepast in de streek) in het werk te zetten voor gemeenschappelijk gebruik . 

Kenmerken: Klein volume opvang, met lage bodemdruk voor gebruik in de weiden in de winter, beschikt over hoogtekipper om over te laden of te lossen op bestemming.

De gebruikers dienen wel tractor en arbeid zelf ter beschikking hebben en gebruiken in functie van de vooropgestelde doelstelling betreffende behandeling en logistiek van houtige biomassa voor lokaal gebruik. Snippers worden gebruikt voor lokale biomassabranders.

 

 • Voorkomen dat behoorlijk grote hoeveelheden resthout uit landschapsbeheer in openlucht worden opgebrand of moeten afgevoerd worden naar containerparken.
 • Actieve medewerking aan de terugdringing van de CO² uitstoot. +/- 8ton CO2/ jaar minder uitstoot per particuliere installatie
 • Perspectief voor landschapsbeheer, stimulans voor landschapsbeheer met betrokkenheid van plattelandsbewoners. Voor het eerst sinds lang wordt kleinhout uit landschap, nu als afval bestempeld, grondstof met lokale meerwaarde.

Het is dan ook een belangrijke stap in de opwaardering van landschapsonderhoud.

 

 • Opzetten en versterken van een dynamiek om als plattelandsbewoners te laten samenwerken. Er is trouwens steeds minder arbeid beschikbaar op het platteland, het belang van samenwerking wordt dis te groter. De bestaande samenwerking en afspraken met landbouwers, particulieren, jacht, time-out project Kruiskenhoeve kan een nieuwe dimensie aannemen. Het is een aanzet tot een nieuwe lokale economische insteek op het platteland dat instaat stelt naar mate brandstoffen duurder een stuk zelfvoorziender te worden in energieproductie en minder afhankelijk van fossielebrandstof.      

Uitvoering

Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw

Contactpersoon

Steven Van Hyfte
Moerstraat 28
9982 Sint-Laureins
0479257670