Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

200 000,00 euro

Promotor

Provincie Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Startende en rurale ondernemers

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Veel kleine en grotere acties rond energie, landschapsontwikkeling, duurzaamheid, ... ontwikkelen zich in het Meetjesland. Het project wil de hefboom zijn voor de transitie naar een energielandschap vanuit het potentieel van rurale ondernemers en hun omgeving. De bottom up benadering met een participatietraject en de installatie van een samenwerkingsverband, moet de deelnemers garanties bieden om verbindingen te leggen naar de energiesector. De draagvlakverbreding binnen dit project zet in op duurzame acties om zo samenhang/continuïteit te bereiken. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, het Plattelandscentrum en het Innovatiesteunpunt zetten hiervoor samen hun expertise in.

Doelstellingen

Het opzet om door te groeien naar een energielandschap zit vervangen in een grotere beleidsmatige aanpak vanuit het provinciebestuur. hiervoor worden geen subsidie aangevraagd. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een methode, "stepping stones" om tot de uitbouw van een energielandschap te komen met rurale ondernemers. En dit gebaseerd op de streekvisie in het Meetjesland. Bijgevolg wordt in dit project enkel subsidie gevraagd voor de uitvoering van de concrete operationele aspecten.

Namelijk: Het opzetten van een participat¡eproces met de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden in duurzaam energieverbruik en/of-besparing in 6 fasen. Dit omvat het opzetten en begeleiden van het proces, inrichten van vorming en initiatieven ondernemen die rurale ondernemers kunnen motiveren en engageren om deel te nemen aan het project en het samenwerkingsverband. Het leggen van connecties met de energiesector/markt omvat naast een gedegen inventarisatie een aantal initiatieven om vraag en aanbod van rurale ondernemer en de energiesector op elkaar af te stemmen, zodat dit leidt tot de uitbouw van tenminste 1 pilot. De draagvlakverbreding schraagt het proces dat in vorige punten wordt aangegeven.

Uitvoering

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Elsie Haertjens
Woodrow Wilsenplein 2
9000 Gent
09 367 75 58

Locatie