Erfgoed en landschap of de molensite in zijn historische context

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Hechtel-Eksel

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

60.250,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Hechtel-Eksel

Duurtijd

01-11-2013 - 01-06-2015

Situering

De bezoeker van de Stermolen en het molenhuis kan op een attractieve en interactieve manier kennis opdoen over het molenaarsvak en de rol en betekenis van de Stermolen toen en nu. Door ook de buitenomgeving passend in te richten willen we de bezoekers een nog belevingsvollere ervaring bieden. Door het proces van graan tot meel ter plaatse in de praktijk te brengen, verhoogt de belevingswaarde van de site. Bovendien hebben we 3 actieve vrijwillige molenaars die de molen maalvaardig houden en op diverse publieksmomenten graag tonen wat het oude molenaarsberoep inhield. Daarnaast is het zo dat van oude graangewassen of akkerlanden vandaag de dag vaak nog weinig sporen zijn. Samen met de landeigenaars en –bewerkers in de Windmolenstraat willen we aan de bezoekers tonen welke gewassen eertijds aangeplant werden. Bovendien zijn deze gewassen vaak ook aantrekkelijk voor bijen en andere nuttige insecten, zodat we ook de natuurwaarde herstellen.

Doelstellingen

  • verhoging van de belevingswaarde van een bezoek aan de Stermolensite
  • beleving creëren rond het proces van zaaien tot oogsten, van graan tot meel
  • natuurwaarde verhogen door aan natuurzorg te doen (insecten aantrekken)
  • oude landbouwgewassen onder de aandacht brengen
  • oude landbouwwerktuigen onder de aandacht brengen
  • recreanten (fietsers en wandelaars) een aantrekkelijke stopplaats bieden
  • de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruiker verkleinen
  • aansluiting op en samenwerking met andere landschapsbelevingsprojecten in de regio (o.a. Plattelandseducatief netwerk)

 

Uitvoering

Gemeentebestuur Hechtel-Eksel

Contactpersoon

Katelijne Ulenaers
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
011/73 40 37