Erfgoedbeleving als hefboom voor toeristische ontwikkeling: landbouw, voeding en WOI

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Cultuuroverleg Meetjesland

Duurtijd

01/07/2013 - 30/06/2015

Situering

Als landbouwregio dichtbij het front én de grens met Nederland kende het Meetjesland een zeer specifieke geschiedenis tijdens de Eerste Wereldoorlog, een uniek verhaal over landbouw, voedselbevoorrading en overleven dat COMEET in samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis naar het publiek wil brengen. De herdenking van WOI biedt een unieke kans om vanuit een concreet thema als ‘100 jaar WOI’ te zoeken naar actuele, creatieve dwarsverbanden die erfgoedbeleving en toerisme met elkaar verzoenen en de streek vanuit haar eigenheid en specifieke verleden toeristisch nog meer op de kaart te zetten.

Doelstellingen

In nauwe samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis een publieksgericht traject uitzetten over landbouw, bevoorrading, opeisingen tijdens WOI in het Meetjesland

Het stimuleren van bijkomende aanbodcreatie met aandacht voor toeristisch –recreatieve erfgoedbeleving en doelgroepenvariatie onder de vorm van duurzame en vernieuwende samenwerkingsverbanden

Vermarkting en promotie van het aanbod, ook in 2014 en 2015, in nauwe samenwerking met Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen

De Erfgoedbank Meetjesland verder uitbouwen als het digitale geheugen van WOI

Concrete samenwerking uitbouwen met de Erfgoedcel van POLS voor het gebied Leie-Schelde

 

Uitvoering

Cultuuroverleg Meetjesland

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Hoorebekeplein 1 bus 4
9900 Eeklo
09/373 75 96